četvrtak, 10. travnja 2014.

Duh Sveti i preobraženje
Molitva kardinala sv. Roberta Bellarmina

Duše Sveti, kad Ti, božanska vatro, dolazeći s visina počinješ zapaljivati ljudsko srce, strasti odmah gube snagu. O blažena vatro, koja ne izgaraš nego prosvjetljuješ, a ako izgaraš sažižeš zla duhovna stanja duše da se život ne bi ugasio.

Tko će me obaviti ovim plamenom? Vatrom koja me čisti, koja iz mog duha odstranjuje tamu i mrak krive savjesti svjetlom istinske mudrosti koja preobražava u hladnoću goruću ljubav lijenosti. Tvoj plamen ne dopušta mom srcu da otvrdne nego ga svojom toplinom uvijek čini gipkim, poslušnim i pobožnim.

Neka me On oslobodi teškog tereta zemaljskih briga i svjetovnih želja, i neka na krilima svete kontemplacije koja hrani i umnaža ljubav, nosi moje srce toliko u visinu da mogu ponoviti s prorokom: Razveseli dušu sluge svoga, Gospodine, jer Tebi dušu uzdižem! (Ps 86.4). Amen.


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)