utorak, 8. travnja 2014.

Riječ urednika i blogera


Sv. Pio X., moli za nas!

Laudetur Iesus Christus!

U situaciji kad je blogosfera pretrpana raznim sadržajima, ponukan idejom da se pokušam kreativno uključiti u svijet bloga te se otvoriti novim spoznajama, a napose upoznati aktualne činjenice, isključivo ću se pokušati baviti pitanjima duhovnosti Katoličke Crkve.

Obična sam osoba koja se trudi posvetiti u veoma čudnim okolnostima; tako specifičnim za pokoncilsko vrijeme. Svjedoci smo velikih promjena u djelovanju današnje Crkve. Smatram se tradicionalnim katolikom - lefebvrovcem.

Poznata je činjenica da se okorjelim modernistima na sam spomen nadbiskupa Marcela Lefebvrea i Svećeničkog bratstva sv. Pija X. odmah digne kosa na glavi, te uslijede osude i prijezir koji bi tebali biti neprimjereni za njih ako se drže katolicima. U nekim se reakcijama kod istih može otkriti strah od nepoznatog. Logično!

Uzimajući u obzir činjenicu kako je tradicionalni katolicizam u našem narodu otpuhan olujama aggiornamenta i modernizma, koji su izbrisali skoro sve tragove i ustoličili novi duh Koncila; što je izazvalo katastrofalnu degradaciju vjere milijuna katolika.

U nadi kako će Gospodin probuditi nove snage i vratiti Crkvu njezinu tradicionalnom katoličkom nauku i Misi svih vremena, te podariti joj istinsko proljeće - naravno od Duha Svetoga - u poziciji smo utrostručiti svoje molitve i posvetiti se svakodnevnim staleškim dužnostima; uvijek tražeći Božji blagoslov i zaštitu Blažene Djevice Marije.

Bog nikada neće ostaviti svoju Crkvu sazdanu na apostolu sv. Petru.

Vaš brat u Kristu, tradicionalni katolik! 


2 komentara:

 1. Dragi brate,

  krasna je vijest o pokretanju novog tradicionalnog bloga. Lijepe i poticajne riječima s kojima će se svaki iskren tradicionalist složiti. Neka Vas prati zagovor Blažene Djevice, sv. Pija X. te blaženog Alojzija Stepinca, najvećeg od svih hrvatskih tradicionalista!

  Kikii

  OdgovoriIzbriši
 2. Dragi brate u Kristu,

  Zahvaljujem Vam na lijepim željama, poticajima i molitvama! Neka nas sve prati zagovor Blažene Djevice Marije, pape sv. Pija X. i arkanđela Mihaela, Gabrijela i Rafaela, kao i općinstva svetih. :)

  Laudetur Iesus Christus +

  OdgovoriIzbriši

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)