petak, 25. travnja 2014.

Presvetom Trojstvu u vječnom svjetlu
Molitva Presvetom Trojstvu u vječnom svjetlu od svete Gertrude 

Presveto Trojstvo u čijem krilu blješti vječnim sjajem živo Božanstvo, Ljubav i Mudrost! Oče, Ljubavi, jedini izvore moći što je Vaša narav, Vi kojemu je mudrost bitna, u kojemu dobrota neprestano izvire, ljubav žarka kao oganj, svetost određena da se rasprostre na svako biće, dobrota raspoređena da se raširi u sve što ste Vi stvorili, Vama hvala, čast i slava, zahvala, moć i svjetlo: to želi moje srce ispunjeno zahvaljivanjem.

Riječ koja ste visoki libanonski cedar i pružate visoko iznad Kerubina grane svoga Božanstva uzvišenom veličanstvu, Vama se svidjelo da potražite na dnu ove bijedne doline hisopovu stabljiku, da je sjedinite sa sobom tijesnom vezom i da od nje načinite svoju zaručnicu u beskrajnoj ljubavi. Duše Sveti, Bože ljubavi, ljubavna vezo svetog Trojstva, Vi dolazite i radujete se među ljudskom djecom u svetoj čistoći koja djelovanjem Vaš sile očarava, cvate ovdje kao ruža među trnjem.

Duše sveti, Ljubavi, kažite mi koji put vodi slatkom boravištu, gdje je životna staza na te livade oplođene božanskom rosom, gdje se napajaju žedna srca. Ljubavi, Vi jedina znadete put koji vodi u život i istinu. U Vama se ispunja veza puna slasti koja sjedinjuje božanske osobe Presvetog Trojstva. Po Vama su, Duše Sveti, razliveni na nas najdragocjeniji darovi. Od Vas izvire plodno sjemenje koje proizvodi životne plodove. Od Vas ističe med tako slatkih strasti kojih nema nigdje do li u Bogu. Po Vama silaze na nas plodonosne vode božanskih blagoslova, tako dragi darovi Duha, ali tako rijetki ovdje na zemlji.

Sine Božji, Ljubavi, pripravi me na stazu koja vodi k Tebi, stazu plemenite ljubavi. Privučena Tebi čistim osjećajima slijedit ću Te od sada kamo god budeš išao do u visine gdje kraljuješ i zapovijedaš u uzvišenu veličanstvu svoje božanske biti, do tog boravišta gdje šireći blago svoje nježnosti u neprestanom izgaranju božanske ljubavi, vodiš sjajne korove tisuća i tisuća djevica odjevenih u bijelim haljinama koje neprestano pjevaju slatku pjesmu vječnog zaručništva.

Isuse ljubavi, čuvaj me u ovoj bijednoj dolini sjenom svoje nesebične ljubavi i poslije dugog progona, čistu me uvedi u svoje Svetište. Daj mi mjesto u redovima tog djevičanskog zbora. Tu ću se napajati na izvorima tvoje božanske nježnosti. Tu ću se nasititi uživajući tvoju ljubav. Amen.


Komentar: Ovu molitvu preporučujem djevojčicama i djevojkama da je mole, kako bi sačuvale čednost, te napredovale na putu osobnog posvećenja.Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)