nedjelja, 27. travnja 2014.

Sveci ?

Alea iacta est!!!

Na Trgu sv. Petra, pred velikim mnoštvom stotina tisuća vjernika, papa Franjo je kanonizirao dvojicu svojih prethodnika, koji su zaslužni za užasno pokoncilsko "proljeće" suvremene Crkve. Povijesni je raritet da je ovoj svečanosti nazočio još jedan Pontifeks, Benedikt XVI. - papa u mirovini; ili kako se kaže: papa emeritus.

Kanonizirani se pape idealno nadopunjuju. Papa Ivan XXIII. je otvorio II. vatikanski koncil i odškrinuo vrata duhu svijeta, koji je Crkvu poprilično upropastio svim mogućim zabludama i herezama. Dakle, Ivan XXIII. je bio pokretač i ideolog Koncila.

Dopustio je grupaciji modernističkih kardinala i biskupa, koncilskih sudionika, da s pomoću novih revolucionarnih metoda ubace svoje relativističke koncepte u saborske zaključke, tj. dvoznačnosti i nejasnoće, iz kojih je poslije i nastao onaj famozni duh Koncila; potpomognut ranije osuđenim -izmima od predkoncilskih papa.

Kreirali su novi i nezakonit obred Mise, koji je zapanjujuće sličan heretičnom Cranmerovu obredu. Tu žalosnu liturgijsku stvarnost uveo je u opću uporabu papa Pavao VI.

Papa Ivan Pavao II. je uvelike promicao "vrijednosti" koncilske revolucije u svom pontifikatu. On je indigo Koncila i njegovog duha u praksi. Ekumensko bratstvo, biskupska kolegijalnost i sloboda lažnim religijama u celofanu posadašnjenja, strašno je poniženje Katoličke Crkve - Kristove Zaručnice. Ostalo nam je ionako odveć poznato.

Dragi tradicionalni i ostali katolici, jesu li ovi pape uistinu sveci Crkve?!? Je li sveta Tradicija 1960 godina bila u zabludi? Možda je vjekovni Nauk sa svojim dogmama griješio?

Imaju li današnje kanonizacije opravdanje? Ne mogu predkoncilska Katolička Crkva i današnja koncilijarna Crkva, obje istovremeno imati za pravo. Jedna je u zabludi. Koncilijarna Crkva, zacijelo!

Sveti papa Pio X., moli za nas! 
1 komentar:

  1. Smijemo opravdano sumnjati da ove kanonizacije nisu valjane i mislim da nikoga ne obvezuju.
    Uostalom, sami pokoncilski pape nisu baš previše vjerovali u svoju nezabludivost, a svetost je ionako "redefinirana" u duhu Koncila. To opet ne znači da smijemo svrgavati pape ili određivati tko jest, a tko nije papa - bolje je moliti za svetu Crkvu i papu da počne ozdravljenje Crkve i da se uz pomoć Bezgrješnog Srca Marijina nadvlada ova - možda najteža - kriza u crkvenoj povijesti.

    Kikii

    OdgovoriIzbriši

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)