četvrtak, 15. svibnja 2014.

O istraživanju uzroka


mons. Georg May

Misli prof.dr. Georga Maya u jednom intervjuu katoličkom časopisu ,,Kirchliche Umschau" 

,,Što god da se kaže u korist Koncila ili protiv njega:

S Koncilom je počeo kraj svake sigurnosti u pitanjima vjerskog nauka i morala, kao i crkvenog reda.
Pokoncilski pokret nije samo prerastao Koncil, nego se u važnim točkama okrenuo protiv Koncila."

,,Što se u ovome vremenu zbivalo, to je pokušaj samouništenja."

,,Uništenje crkvenog nauka polazi od teologa."

,,Radije izgubiti desetine teologa ili možda cijele fakultete, nego i dalje držati otvorenima ova vrata prodora hereze."

,,Najgore što bi se Crkvi moglo dogoditi u sadašnjoj krizi, bila bi popustljivost s obzirom na zahtjeve progresizma i duha vremena - a često se oboje preklapa."

,,Bjelodano je da je crkvena kriza kriza biskupa."

Prečasni May nadalje zahtijeva da se svećenička formacija mora vratiti načelima koja su vrijedila prije Drugog vatikanskog sabora.

Komentar: Poznati njemački teolog i apologet mons. Georg May već desetljećima razotkriva modernističke zablude i upozorava cijelu katoličku javnost u zemljama njemačkog govornog područja i šire, na posljedice udaljavanja od Tradicije. Profesor May je ne samo vrstan teolog, nego i svjedok vremena. 

Nije nostalgičar, ne brani sve predkoncilsko, ali kao veliki stručnjak prepoznaje krivovjerja i njihovu razornu moć, i ne da se zavarati prividom reformi i snovima o novom proljeću: postoji nešto što se trebalo i moglo reformirati, no postoji i modernističko rušenje mističnog Tijela Kristova koje se želi prikazati nužnom reformom. Mnoge se njegove knjige i radovi mogu držati gotovo proročkima, i često se ponovno tiskaju nakon nekoliko desetljeća, bez ikakvih preinaka. 

U današnje vrijeme kada se u širim krugovima shvaća nužnost revizije Koncila, njegove nam prosudbe mogu biti od velike pomoći. 


1 komentar:

  1. Prof.May originalan kao i uvijek!
    Iza toga čovjeka stoji život pun molitve i rada. Kao vrhunski teolog vidi uzroke krize i ne bježi od jasnih riječi. Ne bježi ni o posljedica, no opet nikada nije pesimističan.
    Ako se ne varam, mons.May je uvijek celebrirao staru Misu. Svoju celebraciju nije zlorabio za promicanje koncilskih pogubnih novotarija i borbu protiv FSSPX-a. To je kod nas sada moda.

    Kikii

    OdgovoriIzbriši

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)