subota, 10. svibnja 2014.

Žrtva čista - žrtva sveta
Jedna neprijeporno od najosporavanijih vjerskih istina u posljednjih je pedesetak godina katolička istina da je sv. Misa poglavito žrtva: i to pomirbena (propicijatorna žrtva). Kada dođete na sv. Misu u bilo koju od naših crkava, čut ćete mnoštvo izraza i naziva: euharistijsko slavlje, gozba ljubavi, bogoslužje, lomljenje kruha, Gospodnja večera - na izraz, pak, sveta misna žrtva jako ćete rijetko nabasati.

Ako ste se ikada pozabavili s bilo kojim od katoličkih obreda: bizantsko-slavenskim, armenskim, koptskim, etiopskim, sirijskim, malabarskim, malankarskim - svugdje ćete naići na identičnu situaciju: sveta je Misa ili božanska liturgija, kako istok običava reći, poglavito obnavljanje i uprisutnjenje Isusove Kalvarijske žrtve.

Cijelo je kršćanstvo gotovo tisuću i petsto godina jednodušno vjerovalo u tu istinu. Čak ni istočni raskol nikada nije poricao ovu istinu, te je i danas jednodušno ispovijeda. I monofizitska krivovjerja nisu odstupila od ove istine, kao ni mnoge druge sljedbe prvoga tisućljeća. Premda je bilo manjih sljedbi i pokoji pojedinac ili skupina u kasnom srednjem vijeku, u velikoj mjeri su to tek protestantski reformatori u 16. stoljeću počeli poricati, odvajajući se tako od cijele kršćanske tradicije duge petnaest stoljeća, stvarajući niz protestantskih zajednica koje se ni do danas nisu ujedinile u svojemu vjerovanju, poglavito zbog stupnja odmaka od katoličkoga nauka o svetoj Euharistiji.

Budući da je ova istina jedna od središnjih u našoj svetoj vjeri, svim je neprijateljima Crkve Kristove uvijek bio dobrodošao svaki napad na nju. Tako da od 16. stoljeća sve protestantske denominacije, a kasnije su im se priključivali svi mogući manji ili veći neprijatelji katoličanstva, vode bitku protiv žrtvenog karaktera svete Mise i Rimskoga kanona, srca svete Mise, koji jasno i nedvosmisleno izražava tu istinu.


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)