utorak, 24. lipnja 2014.

Novi ekumenizam protiv stare dogme


Papa Pio XI.

Enciklika Mortalium Animos, od pape Pija XI., kao i sve enciklike pripadaju sferi Redovnog i Univerzalnog Magisterija (Učiteljstva). Enciklika govori o crkvenome jedinstvu. Demaskira lažni ekumenizam posljednjeg Koncila i Duh Asiza, koji je u praksi širom otvorio vrata ovoj koncilskoj herezi i izazvao svojom lažnom doktrinom nemjerljivu štetu milijunima katolika, kao i onima izvan Crkve. Destrukcija ekumenizma ima razarajući učinak dogmatskog krivovjerja jer se suprostavlja dogmi Extra Ecclesiam nulla salus - Izvan Crkve nema spasenja. A o herezama onih izvan Crkve, a drže se kršćanima, možemo iščitati iz enciklike ako već nismo indoktrinirani holandskim katekizmom i ostalim učenjima pokoncilskih diletanata, zaraženih istim virusom koji nemilice kosi duše i unutar zidina Crkve. Prenosim vam neke dijelove da biste uočili pogubnost zabluda na koje nas je upozorio Pio XI.

Dijelovi enciklike Mortalium Animos 

No uprkos tome, premda se mogu pronaći mnogi nekatolici koji glasno propovijedaju bratsko zajedništvo u Kristu Isusu, ipak se ne može pronaći niti jedan kome bi ikada palo na pamet podvrgnuti se i slušati Namjesnika Isusa Krista, bilo u njegovu svojstvu učitelja ili upravitelja. Tvrde, međutim, da bi se drage volje nagodili s Rimskom Crkvom, ali na istoj razini, to jest, kao jednaki s jednakim: no čak i kad bi mogli tako nastupiti, nema sumnje da ih nijedan savez u koji bi mogli ući ne bi primorao da se okane onih mišljenja koja su još uvijek razlogom njihove zablude i lutanja izvan jednoga Kristova stada. Budući da je tome tako, jasno je da Apostolska Stolica ni na koji način ne može sudjelovati u njihovim skupštinama, i da katolicima nipošto nije dopušteno bilo podržavati, bilo raditi za takve pothvate; jer ako tako čine, poduprijet će lažno kršćanstvo, posve strano jednoj Kristovoj Crkvi. Zar da trpimo - što bi doista bilo nepravedno - da istina, i to od Boga objavljena istina, postane predmetom kompromisa? (...)

Svatko znade da je sâm Ivan, Apostol ljubavi - koji u svome Evanđelju otkriva otajstva Presvetoga Srca Isusova, i koji nikada nije prestao utiskivati u pameti svojih sljedbenika novu zapovijed "Ljubite jedni druge" - uza sve to zabranio bilo kakav doticaj s onima koji ispovijedaju okrnjenu i iskrivljenu inačicu Kristova nauka: "Ako vam itko dođe i ne donosi ovoga nauka, ne primajte ga u kuću i ne pozdravljajte ga" (2 Iv 10). Zbog toga, budući da se ljubav temelji na potpunoj i iskrenoj vjeri, Kristovi učenici moraju prvenstveno biti ujedinjeni vezom jedne vjere. Tko onda može zamisliti kršćanski savez čiji članovi zadržavaju svaki svoje mišljenje i osobne prosudbe, čak u stvarima koje se odnose na predmet vjerovanje, pa i onda kada se protive mišljenjima ostalih? I na koji način, pitamo, mogu ljudi koji slijede suprotna mišljenja pripadati jednome te istom savezu vjernika? (...)

Jasno je, stoga, časna braćo, zašto ova Apostolska Stolica nikada nije dopustila svojim vjernicima sudjelovanje u okupljanjima nekatolika: budući da se jedinstvo kršćana može promicati jedino promicanjem povratka u jedinu istinitu Kristovu Crkvu onih koji su od nje odijeljeni, jer su je u prošlosti nesretno napustili. Jedinoj istinitoj Kristovoj Crkvi, kažemo, onoj koja je svima vidljiva i koja treba ostati, u skladu s voljom svojega Utemeljitelja, točno jednakom kako ju je On utemeljio. (...)

Nadalje, u ovoj jednoj Kristovoj Crkvi ne može biti ili ostati nitko tko ne prihvaća, priznaje i sluša vlast i poglavarstvo Petra i njegovih zakonitih nasljednika. Nisu li prethodnici onih, koji su sada uronjeni u zablude Focija i reformatorâ, slušali Rimskoga biskupa, vrhovnoga pastira duša? Ali jao, njihova su djeca napustila svoj očinski dom; no ovaj nije posrnuo i propao dovijeka, budući da ga podržava Bog. Neka se dakle vrate svojemu zajedničkom Ocu, koji će ih, zaboravljajući premnoge prijašnje uvrede nanesene Apostolskoj Stolici, prihvatiti na najljubazniji način. Jer ako zaista - kako neprestano tvrde - čeznu sjediniti se s Nama i našima, zašto ne hrle ući u Crkvu, "Majku i učiteljicu svih Kristovih vjernika"? (IV. lateranski sabor, kan. 5). Neka počuju Laktancija gdje viče: "Katolička Crkva jedina čuva istinito bogoštovlje. Ona je izvor istine, ona je kuća vjere, ona je hram Božji: ako itko ovamo ne uđe, ili ako itko odavde otiđe, njemu je strana svaka nada života i spasenja. Nitko neka ne zavarava sama sebe tvrdoglavim prepiranjem. Ovdje se naime radi o životu i spasenju, koji će biti izgubljeni i posve uništeni, ukoliko se na njih ne pazi svom brigom i marljivošću" (Divinae Institutiones 4, 30; 11-12).

Stoga neka odijeljena djeca priđu k Apostolskoj Stolici, postavljenoj u gradu koji su Apostolski prvaci Petar i Pavao, posvetili svojom krvlju; onoj, kažemo, Stolici, koja je "korijen i utroba iz koje proistječe Crkva Božja" (Sv. Ciprijan, Epistola 48 ad Cornelium, 3) - i to ne s namjerom i nadom da će "Crkva Boga živoga, stup i temelj istine" (1 Tim 3, 15), odbaciti cjelovitost vjere i trpjeti njihove zablude, nego, naprotiv, da se oni pokore njezinu naučavanju i upravljanju. O kad bismo imali sretnu sudbinu da možemo učiniti ono što tako mnogo naših prethodnika nije moglo - prigrliti bratskom ljubavlju onu djecu čiju nesretnu odijeljenost od nas sada oplakujemo. O da Bog, naš Spasitelj, "koji želi da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine" (1 Tim 2, 4), usliši Našu poniznu prošnju, te se udostoji pozvati sve one koji lutaju natrag k crkvenome jedinstvu. U ovome prevažnom pothvatu molimo, i želimo da i drugi mole, zagovor Blažene Djevice Marije, Majke Božje milosti, pobjednice sviju krivovjerja i Pomoćnice kršćana, da nam izmoli brzi dolazak toliko iščekivanoga dana kad će svi ljudi poslušati glas Njezina božanskoga Sina i "čuvati jedinstvo Duha svezom mira" (Ef 4, 3).1 komentar:

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)