nedjelja, 22. lipnja 2014.

Reformacija s katoličkog stajališta (IV.)P r o t e s t a n t i z a m  -  k r a l j e v s k i   o t r o v 


Bludnik i krvolok Henrik VIII. otkinuo je Englesku od katoličke Crkve zbog žene! Od svoje zakonite žene Katarine Aragonske imao je šestero djece, ali je ostala na životu samo kćerka Marija. Kad je Katarina počela gubiti ljepotu, stane kralj živjeti kojekako i napokon uzme drugu ženu imenom Anu Boleyn proglasivši prvu svoju ženidbu ništetnom.

Ali Crkva je izjavila, da je ženidba s Katarinom valjana, i kad se Henrik nije htio da pokori, papa Pavao III. izopći ga iz Crkve, a podanike riješi dužnosti pokornosti prema njemu. Sad Henrik proglasi sebe poglavicom engleske crkve, dakle papom! Tkogod ne bi uz njega pristao, toga bi dao smaknuti.

Tako je pogubio kreposnoga biskupa i kardinala Ivana Fishera (22. VI. god. 1535.) i svog vjernog kancelara Tomu Moora (6. VII. g. 1535.). Obojica umriješe zaradi svoje vjernosti papi, Namjesniku Isusovu, te ih Crkva štuje kao blažene. Kad su blaženoga Tomu vodili na stratište, ponudi ga neka dobra žena vrčem vina, no mučenik otkloni sa zahvalom i reče: >Isus nije pio u svojoj muci vino, nego žuč i ocat <. Na stratištu pak reče: >Braćo, vi ste mi svjedoci, da umirem u vjeri svete katoličke Crkve i kao vjeran sluga Božji i kraljev.< Kralj se zvjerski osvetio kardinalu Reginaldu Polu, koji ga je osuđivao: kad nije mogao da uhvati kardinala, dade pogubiti njegovu staricu majku i još dva njegova rođaka! Henrik dade smaknuti Anu Boleyn, jer ju je zatekao u nevjeri, a onda je redom uzeo još četiri žene, te od tih smače Katarinu Howard, a i šesta umalo da nije prošla jednako.

Henrik ide u red najvećih krvoloka; dao je pogubiti dvije kraljice, 2 kardinala, 2 nadbiskupa, 18 biskupa, 13 opata, 500 redovnika, 18 doktora bogoslovlja i prava, 12 vojvoda i grofova, 164 plemića, 124 građanina, 110 žena. Vladao je 38 godina i umro godine 1547. Kći mu Marija Tudor (od g. 1553. do 1558.), odlučna katolkinja, privede Englesku natrag katoličkoj Crkvi. Novovjerci su otvoreno propovijedali bunu proti kraljici, te ona suprot savjetu kardinala Pola dade smaknuti 200 buntovnika i mnogo njih potjerati iz zemlje.

Mariju je naslijedila na prijestolju engleskom Elizabeta (od g. 1558. do 1603.), dostojna kći oca preljubnika i Ane Boleyn. Bila je obrazovana, ali puna zlobe i podmuklosti, a tašta kao paun. Kažu, da je ostavila tri tisuće lijepih haljina! Isprva se pokazivala katolkinjom, jer se bojala, da je narod neće priznati kraljicom, budući nije bila dijete zakonitog braka; no kad je sebi osigurala krunu, onda uze uvoditi novu vjeru, koju je zakonima uredila prema engleskim prilikama (>39 članaka<).

Zadržala je u toj vjeri (zovu je anglikanskom) i biskupsku čast, pa se zato pristaše zovu episkopalci. Ali s vremenom anglikanska vjera izgubi prave biskupe i svećenički red, pa je njihov biskup isto toliko biskup, koliko onaj, što dolazi djeci u ruhu sv. Nikole. U Engleskoj su se mnogo protivili >biskupskom< uređenju vjere: ti se zovu puritanci (kao: čisti protestanti).

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)