srijeda, 4. lipnja 2014.

Summa contra gentilesKad stigneš do srži zla, nećeš ništa naći; kako je to lijepo rekao doktor Crkve sv. Toma Akvinski. Pohod pape Franje Svetoj Zemlji može se protumačiti samo ovom izrekom, jer je naglasak njegova apostolskog putovanja bio na političko-ekumenskom susretu sa Židovima i ostalima, koji žive na nemirnom i konfliktima obilježenom području. Papa se družio sa Židovima čiji je savez s Bogom prekinut odbacivanjem mesije i Sina Božjeg. Hramska se zavjesa poderala sa smrću Gospodina na križu. Ovaj i više nego indikativni događaj koji se spominje u svetome evanđelju, govori nam o vrijednosti židovskog saveza u današnjem vremenu. Druženje je prošlo u čudnoj atmosferi glede ponašanja samog pape. Neću navoditi poznate pojedinosti susreta, no ostaje gorak okus gledajući doktrinu novog ekumenizma na djelu.

Došlo je tragično vrijeme kada pape više ne žele poganima navještati Gospodina Isusa Krista kroz spasonosni nauk i blagoslov Jedne, Svete, Katoličke i Apostolske Crkve. Na žalost, mnogi će pogani ostati neobraćeni - izvan otajstvenoga Mističnog Tijela. A znamo kako će jadni bezbožnici skončati. Prvosvećenik mora biti glavni borac za spasenje duša: predvodnik i evanđeoski pastir Katoličke Crkve. Ova činjenica je nekoć bila divna stvarnost koja je mnoge katolike poticala na ustrajnu borbu pod barjakom sv. Petra, davala božansku snagu, koja ih je po svetoj Misi i sakramentima sigurno vodila kroz nedaće i progone, te ih pripremala na putu posvećenja i spasenja, a mnogima udijelila krunu mučeništva. Koliko se samo pogana obratilo i krstilo. Krv mučenika sjeme je novih kršćana! 

Duh ekumenizma sjeme je novih otpadnika i mnogih neobraćenih pogana! Za ekumeniste vrijede riječi sv. Pavla apostola: Jao onima koji zlo dobrim nazivaju, dobro zlim, koji od tame svjetlost prave, a od svjetlosti tamu, koji gorko slatkim čine, a slatko gorkim! Na kraju, poslužit ću se pozivom Židovima na obraćenje divnom rimom jednostavne molitve sv. Tome, krijući se iza njegovoga vrhunskog teološkog autoriteta koji mu je Duh Sveti preobilno darovao:


H v a l i   S i o n   S p a s i t e l j a Hvali Sion Spasitelja, Vođu svog i Učitelja, pjesmama i popijevkom. Uzdižući ga iznad svega, nećeš preveć hvalit njega niti kojom pohvalom. Slava evo velika je: Živi kruh što život daje, častiti nam je ovaj dan. Kruh što bi kod svetog stola među dvanaest apostola podijeljen je i blagovan. Pojmo punom jasnom riječi, neka milo klikće ječi srdaca nam skladan glas. Blagdan slavni svetkujemo, ustanovu spominjemo, gozbe što je dade Spas. Novog Kralja stol je ovo, na njem evo Janje novo, starom vazmu dođe kraj. Nesta slika toga trena, ispred zbilje minu sjena, tminu progna sunčan sjaj. Što nam stvori ono večer, Krist to isto tvorit reče dovijeka na spomen svoj. Poučeni kako treba, prinosi se dar Boga u Žrtvi spasonosnoj.

Nauke nam svete glase: kruh u Tijelo pretvara se, vino u Krv Gospodnju. Ne shvaćamo, ne gledamo, al' po jakoj vjeri znamo što van reda biva tu. U dva lika tu se taje, silne stvari kojim je tek vanjština razlikom. Tijelo hrana, Krv je piće, Kristovo je ipak biće sve pod svakom prilikom. Kad god primaš nije dio, nije kriška nego cio, ljudima se predaje. Jeo jedan, jelo trista svaki prima svega Krista, nit ga jelom nestaje. Dobar, opak blaguju Ga, kob je ipak svakom druga, život ili smrtni mrak. Smrt je zlima, dobrim žiće, gledaj isti kruh i piće, a plod tako nejednak. Kad je tajna razlomljena, znaj da čest joj odijeljena ko cjelina vrijedi njena, jer u svakom sav je dar. Nit se mijenja što pri tome, stas il' stanje sakritome, prilike se samo lome, ne trga se sama stvar.

Anđeoske eto hrane, putnici se njome hrane, to je Kruh za odabrane, ne daje se svijetu zlom. Davno mu je spominjanje, Izakovo žrtvovanje, Izraelskog Vazma janje, mana hrana pustinjom. Dobar Pastir, pravo jelo, smiluj nam se Janje bijelo, daj nam hranu svoje Tijelo, brani, vodi stado cijelo k strani žića blaženog. Silni Bože, što nam jesti na zemaljskoj daješ cesti, daj nam gore s tobom sjesti, među svece Ti nas smjesti u Nebu kod stola svog. Amen!


1 komentar:

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)