srijeda, 16. srpnja 2014.

Sv. Irenej: Protiv krivovjerja


"Budući da bi bilo preopsežno u ovakvom svesku nabrajati [apostolski] slijed u svim crkvama, zbunit ćemo sve one koji na bilo koji način, bilo iz samodopadnosti ili oholosti, ili pak slijepila i opake namisli, sabiru drugdje nego je to određeno, ukazujući ovdje na slijed biskupa u najslavnijoj i najstarijoj Crkvi svima znanoj, a koju su utemeljili i ustrojili dvojica najslavnijih apostola, Petar i Pavao, one Crkve koje posjeduju Predaju vjere nama proslijeđenu pošto su je ljudima navijestili apostoli. Sa tom Crkvom [rimskom], zbog njezinog nadnaravnog podrijetla, moraju biti u skladu sve Crkve, svi vjernici čitavog svijeta, i u noj su svi vjernici zadržali apostolsku Predaju.

Blaženi apostoli [Petar i Pavao], pošto su osnovali i sagradili Crkvu [rimsku], predali su službu biskupstva Linu. Pavao spominje ovoga Lina u poslanici Timoteju [2 Tim 4, 21]. Njega je naslijedio Anaklet, a nakon njega, treći nakon apostola, za biskupstvo je odabran Klement. On je vidio blažene apostole i upoznao ih. Moglo bi se reći da je još slušao odjek njihovog propovijedanja i imao njihovu Predaju pred očima. Ali ne samo on, jer su postojali još mnogi koji primiše poduku [u vjeri] od apostola. U Klementovo vrijeme, nemala razmirica pojavila se među braćom u Korintu, Crkva iz Rima poslala je vrlo energično pismo Korinćanima, opominjući ih za mir i obnovu vjere... Tog Klementa naslijedio je Evarist... a sada, za dvanaestog nasljednika biskupstva [u Rimu] izbor je pao na Eleuterija. Ovim redom, po apostolskom nauku prenošenom u Crkvi, propovijed istine stigla je sve do nas.

Zapisano je da je Pavlu odrubljena glava u samom Rimu, a Petar, slično tome, pribit je na križ, za vladavine [cara Nerona]. Zapis potvrđuju imena Petra i Pavla na tamošnjim grobljima, ostajući [tamo] sve do današnjeg dana. To potvrđuje pouzdani crkveni čovjek po imenu Gaj, koji je živio u vrijeme Zefirina, rimskog biskupa. Ovaj Gaj, u pismenoj polemici s Proklom, vođom sekte katafrigijaca, o mjestima na kojima su sahranjeni ostaci prije spomenutih apostola, govori slijedeće: 'Ali ja mogu pokazati trijumfalne grobove apostola. Jer pođeš li ili na Vatikan ili na Ostijsku cestu, naći ćeš grobove onih koji su osnovali ovu Crkvu.' " (Irenej, Protiv krivovjerja; 3, 1, 1 - 3, 3, 3 [189. god.]) 

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)