subota, 26. srpnja 2014.

Zakletvom protiv modernizma
Od prve godine svoga pontifikata, Papa sv. Pio X. stavlja četiri glavna cilja: sastavljanje novog katekizma (koji je u uporabi do Drugog vatikanskog), novi Zakonik kanonskog prava, reforma liturgije i poticanje vjernika na obnovljenu vjersku praksu koja se temelji na Euharistiji i njenom čestom primanju, te borba protiv modernizma.

Modernizam u Katoličkoj Crkvi se predstavlja kao novo kršćanstvo koje sebe vidi kao raskid s Tradicijom. Nasuprot tome, Papi je na srcu ,,hermeneutika kontinuiteta" i Tradicije, predaja istine i tako zaštiti Crkvu od napada subjektivističkih, materijalističkih i relativističkih tendencija.

Antimodernistička zakletva je praktična posljedica enciklike Pascendi. U prvom dijelu je velika i svečana ispovijest vjere, a u drugom odbacivanje modernističkog krivovjerja. Svrha zakletve je da zaštiti Crkvu od unutarnjih neprijatelja, to jest da se prepoznaju sljedbenici lažne doktrine. Ovu ispovijest vjere trebali su položiti svi klerici, službenici biskupske i papinske kurije, kao i redovnički poglavari prije preuzimanja svojih službi, posebno je to vrijedilo za područje obrazovanja i odgoja. Za borbu protiv modernizma, kojega je sv. Pio X. shvatio kao sintezu svih krivovjerja, korištena su različita sredstva. To su: jačanje i povratak sigurnom učenju sv. Tome Akvinskog, čvrsta kontrola sjemeništa.

Kontrola i preispitivanje svih tiskanih stvari u kombinaciji sa zabranom čitanja radova koji su bili protiv morala; ustanovljenje Crkvenih cenzura, zabrana svećeničkih skupova bez prethodnog biskupovog odobrenja; osnivanje vijeća za praćenje klera, obveza; da izvještavaju svake četiri godine Svetu Stolicu o gore navedenim stvarima.

Antimodernističkom zakletvom je sveti Pio X. prekinuo jedno duhovno strujanje, koje se ponovno javilo za vrijeme Drugog vatikanskog, novom snagom i razornim planovima. Kao što je francuski filozof Jacques Maritain rekao, u tim godinama: "Povijesni modernizam nije ništa više ,,od mačjeg kašlja" u usporedbi s trenutnom modernističkom groznicom."

Budući da smo svjedoci koncilskih modernističkih reformi, i da znamo da je modernizam sustav svih krivovjerja, potrebno si je postaviti pitanje: "Koliko je modernizam imao utjecaja na moju percepciju? Je li modernizam iskrivio moju vjeru? Je li moguće da većina katolika može upasti u duboku krizu vjere? Trebam li bezuvjetno povjerovati svemu što današnji prelati, teolozi opće i bilo koje druge prakse, ekumenski propovjednici, profesori na bogoslovijama i crkvene ekselencije govore? Hoće li me Bog osobno pozvati na odgovornost, kada znam da je modernizam strogo osuđen od Crkve?"

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)