petak, 22. kolovoza 2014.

NazarenciPovijest Crkve je prepuna svjedoka koji su svoju vjeru posvjedočili mučeništvom. No, kukavičluk mnogih današnjih pastira je toliko zabrinjavajući da se postavlja pitanje koliko je vjera prelata koji vode Crkvu ispravna. Ohladila je ljubav pastira za Kristovo stado.

Pripadam onoj grupaciji katolika koja ne oprašta pokolje svoje braće. Možda sam militantan srednjovjekovni tip iz tradicionalne skupine koja prvo iskoristi diplomaciju, pa kao posljednja solucija ostaje vojna intervencija. Što mislite bi li danas postojala katolička vjera da su defanzivni subjekti upravljali Katoličkom Crkvom i kršćanskim državama kroz njezinu povijest?

Posljednji je pastoralni sabor osudio postojanje katoličkih država pod čudnom modernističkom filozofijom da je sloboda pojedinca vrhovno mjerilo ljudskog dostojanstva, i kako nema potrebe da se u ime nove slobode Gospodin Isus Krist zadrži u ustavu katoličkih država.

Prepustili su sudbinu Europe muslimanskim sotonistima i bezbožnicima svih vrsta. Priznajući takve zaključke, međuostalim, malen je korak do hereze koja rađa kukavičluk pasivnosti za potrebe progonjene braće.

Pogledajte animirani film i razmislite malo u kakvoj se nemogućoj situaciji i pat poziciji danas nalazimo. Ovakve scene mogu postati uobičajene i u raskršćanjenoj Europi. Tko sam ja da sudim savršeni II. vatikanski koji producira fantoma indiferentizma prema svima, a ponajviše prema kaldejskim katolicima?!2 komentara:

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)