četvrtak, 7. kolovoza 2014.

Benedikt XVI. - Razgovor o vjeri
"Teolog koji ne voli umjetnost, poeziju, glazbu i prirodu može biti opasan. Sljepoća i gluhoća spram lijepoga nisu plod slučajnosti; one se nužno odražavaju na njegovoj teologiji." (Knjiga ,,Razgovor o vjeri", papa Benedikt XVI.) 


Upravo je tako! Benedikt XVI. je detektirao problem; odnosno narav modernista i progresivista. Gore spomenuti teolozi su najveći protivnici tradicionalne Mise. Njihova iskrivljena vjera ne može ispravno shvatiti božansku dimenziju, propise i ljepotu stare Mise. Sve u njoj smatraju zastarjelim, i usuđujem se reći devijantnim, te neadekvatnim; jer Vetus Ordo Missae, tobože, ne može slijediti zahtjeve suvremene Crkve.

Primjer su i evolucionizma, osuđenog od Tradicije Crkve. Takvi ne podnose ni propisana pravila celebracije novog Obreda, koja zabranjuju praksu abususa, to jest njihovu patološku sklonost nedopuštenoj improvizaciji.

Novi teolozi bi, da pronađu način, Papu emeritusa i sve katolike koji vole tradicionalnu Misu i žive svetu Tradiciju, najradije poslali u neki novi Gulag, kako bi modernisti na miru nastavili graditi neoprotestantska Potemkinova sela, umjesto da prenose istinski polog vjere i Tradicije na koje nas je Bog sve pozvao i zadužio. Neće vam uspjeti, prozvana gospodo 'teolozi' - protagonisti Moderne! Katolička Crkva je Gospodinovo mistično Tijelo!Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)