subota, 18. listopada 2014.

Kardinal Burke: Papa je učinio ,,mnogo štete"
(Vatikan) Ponovno se Raymond Leo kardinal Burke očitovao u jednom eksplozivnom intervjuu i to ofenzivnije nego ikada ranije. Za BuzzFeed izjavio je pročelnik Vrhovnog sudišta Apostolske Signature da je papa Franjo počinio ,,mnogo štete" time što nije javno protumačio ,,koji je njegov stav".

Ako je istina da je Papa odabrao određene kardinale da proguraju njegove vlastite stavove s obzirom na rastavu i odnos prema homoseksualcima, onda ne bi ispunio svoje poslanje kao poglavar Katoličke Crkve, naglasio je Burke u konjunktivu.

Ipak je Papa davao dojam da podržava neke od najkontroverznijih dijelova izvješća o radu Sinode od prošlog ponedjeljka. Biskupska sinoda koja se bliži kraju, čini se da je osmišljena s namjerom da ,,oslabi Nauk i praksu Crkve", i to s blagoslovom Svetoga Oca.

Papina je uloga nasuprot tome jednoznačna: ,,Papa, više nego bilo koji drugi pastir sveopće Crkve ima obvezu služenja istini. Papi nije stavljeno na slobodu mijenjati crkveni Nauk s obzirom na nemoral homoseksualnih čina ili nerazrješivosti braka ili svaku drugu vjersku istinu."

Nadalje je kardinal Burke protumačio da Crkva ne isključuje nijednog čovjeka dobre volje, pa čak i kad osjeća da ga privlači isti spol ili čak prema tome djeluje. Ali ona mora uvijek ,,sve ljude koji su zapleteni u grješne čine pozivati na obraćenje i pravi put", s ljubavlju, ali odlučno, kao otac i majka u obitelji.

Ali: ,,Kada ljudi ne prihvaćaju crkveni Nauk u ovim stvarima, onda ne razmišljaju s Crkvom. Oni se u pogledu toga moraju sami preispitati i izmijeniti svoje mišljenje ili napustiti Crkvu ako oni njezin Nauk ne mogu prihvatiti. Zacijelo im nije dano na slobodu mijenjati crkveni Nauk kako bi ga prilagođavali svojim vlastitim predodžbama."

1 komentar:

  1. Svakom je katoliku vjerniku teško i pročitati ovaj naslov, a kamoli ga izgovoriti.
    Nažalost, odgovara istini.
    Molimo se za Crkvu u najstrašnijim trenutcima njezine povijesti.

    Kikii

    OdgovoriIzbriši

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)