utorak, 14. listopada 2014.

Kardinal Raymond Burke zahtijeva od Pape da se izjasni, a to može samo ponovnim potvrđivanjem ,,Nauka svih vremena"
Kardinal Raymond Burke prepoznaje ,,manipulaciju" i zahtijeva od Pape da se izjasni.

O "manipulaciji" govori pročelnik Apostolske signature kardinal Burke koji kaže u jednom intervjuu za talijanski dnevnik Il Foglio da "znatan dio sinodskih otaca" želi čuvanje Nauka koji je Krist povjerio te da njihovo mišljenje zbilja ne prodire u javnost.

Intervju će biti objavljen u srijedu, neki su dijelovi već danas unaprijed objavljeni na internetskoj stranici dnevnika.

Kardinal zahtijeva od pape Franje da se izjasni, da zauzme stav, a takvo izjašnjavanje Pape, kaže kardinal, "može biti samo u kontinuitetu s Naukom Crkve svih vremena".

1 komentar:

  1. Zanimljivo je kako baš afrički biskupi herojski brane katolički nauk. Nije li mons. Lefebvre pola svog života proveo u Africi?! Kao apostolski delegat imao je veliki utjecaj osobito na nove, afričke biskupe. Sudjelovao je u utemeljenju mnogih biskupija.
    No, kardinal Kasper sa svojim novim milosrđem ne pokazuje milosrđe i ljubav prema afričkim biskupima i onda još i laže da taj intervju nije ni dao.
    Sada je jasno da je riječ i liberalnom šarlatanu i rasistu!

    Kikii

    OdgovoriIzbriši

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)