ponedjeljak, 13. listopada 2014.

Mozaik istočnih napjeva: Divna Ljubojević - Kirie eleison & Stradanje Hristovo
Velikim crkvenim raskolom 1054. godine profiliralo se 'pravoslavlje' koje je nastavilo svoj hod šizme kroz povijest.

Duhovno, Istok je od svojih početaka imao svoju specifičnu kršćansku kulturu koja je, sklona mistici, udarila neobičan pečat kasnijoj tradiciji. Duhovna glazba je napose uočljiv dokaz takva kulturnog otiska.

Zbog svadljiva i tvrdoglavog mentaliteta Istoka i njegove manične fiksacije prema Papi kao objektu velike mržnje, te svemu što Rimska Katolička Crkva nosi u sebi, svi pokušaji svete Crkve da raskolnike vrati pod svoje okrilje nisu urodili željenim plodovima. Jedna od glavnih psiholoških prepreka koju baštini mentalitet Istoka je potreba za autokefalnošću nacionalnih Crkava, gdje je ukorijenjeno pravilo da jedan narod mora imati crkvenu autonomiju čiji je jamac država ili carska dinastija.

Novoekumenski napori pokoncilskih papa nisu išli u smjeru klasične unije s Katoličkom Crkvom, te su takvi pokušaji bili i nadalje jamče na unaprijed osuđen neuspjeh. Pravoslavni Istok ostaje prepušten sebi i svojim hirovima kojima podgrijava i generira stalnu averziju prema Katoličkoj Crkvi. No, glazba je ostala važan faktor u njihovim obredima i kulturi koja sve više zamire izvan uskog kruga entuzijasta.

Mnogi katolici nisu bili u prilici do pojave interneta baciti pogled u naizgled tajanstveni svijet Istoka. Mnoge ne zanima takva tematika što je i razumljivo; osim ako im njihova profesija ne postavlja takve zahtjeve.

Divna Ljubojević je poznata srbijanska interpretatorica pravoslavne duhovne glazbe iz tradicije Srbije, Bizanta, Bugarske i Rusije, te osnivačica, dirigentica i umjetnička ravnateljica hora (zbora) i studija duhovne glazbe ,,Melodi." To su osnovne informacije na srpskom jeziku i pismu koje sam pronašao o gospođi Divni Ljubojević, koja uistinu ima prekrasan glas. Izvedbe duhovnih napjeva stavio sam vam na blog kako biste sami upoznali tradiciju napjeva i osjetili duh pravoslavnog Istoka.Kirie eleison (Gospodi pomiluj) 


Statije - Stradanje Hristovo ** Stradanje Hristovo - Muka Kristova, Križni put


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)