nedjelja, 2. studenoga 2014.

Osobna molitva za spasenje duše
O suče pravedni živih i mrtvih što će biti od mene na dan srdžbe Tvoje, kad dođeš da strogo sudiš sve sinove ljudske? Kad će zaoriti zvuk trublje, koji će probuditi sve preminule, da se prikažu pred prijestoljem najvišega Suca? Taj će strašni prizor potresti smrt i narav.

A ti, siromašna dušo moja, kad se digneš da odgovaraš Sucu svome, kad pred tobom budeš gledala knjigu, gdje su ubilježena djela tvoja! -- što ćeš tada odgovoriti? Koji će ti biti braniteljem, kad će se pravednik jedva obraniti.

O Kralju strašnoga veličanstva, koji si istodobno izvor dobrote te nas spasavaš po svojoj milosti, de spasi i mene! Spomeni se, da si, da spasiš ovu nemarnu dušu, žrtvovao svoj vlastiti život na križu. Učini, da toliko Tvoje nastojanje ne bude za mene uzaludno, te mi udijeli oproštenje prije nego dođe čas suda.

Ne vidiš li zar, da uzdišem poradi svojih grijeha i da me rumen oblije grijeha? Ali, Ti, koji si oprostio grješnici Magdaleni i koji si se smilovao pokajnome lupežu, udijeli i meni slatku nadu, da ćeš mi uslišiti moje i akoprem nedostojne molbe i tako me sačuvati od ognja vječnoga.

- Dapače se Bože moj nadam, da ćeš me u onaj strašni dan postaviti na desnu stranu, gdje su Tvoje ovčice, da me, protjeravši proklete u oganj vječni, pozoveš k Tvojim odabranicima u rajsku slavu. Raskajanim te srcem molim za tu milost i ponovno Ti velim: smiluj mi se na onaj strašni i puni nevolja dan, kad će zli morati uslačsnuti, da budu suđeni. A međutim premilosrdni Isuse, udijeli pokojnicima vječni pokoj. Tako budi.Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)