nedjelja, 2. studenoga 2014.

Prikazanja za siromašne duše
Dobrostivi Bože! Budući da je Tvoja volja da molimo za siromašne duše, prikazujem Ti po prečistim rukama Marijinim sve Svete Mise koje se budu danas prikazale na najveću slavu Tvoju i za spas duša u čistilištu. Ponizno te molim, smiluj im se i ublaži njihovu krivnju zbog preobilnih zasluga Tvoga preljubljenoga Sina.

Kao naknadu za slavu, ljubav, čast, hvalu, koje su ove duše propustile Tebi iskazivati i za propuštene zasluge koje nisu stekle, prikazujem Ti hvalu, ljubav i čast, zahvalnost i muke Isusa, Tvoga Sina po kojima Te je na zemlji proslavio. Kao zadovoljštinu za sve propuste i mlakosti, kojima su se ogriješile ove jadne duše, prikazujem Ti žarku revnost Tvoga Sina u vršenju svoga djela na zemlji i obnavljajući i prikazujući ih Tebi i u svim Svetim Misama.

Kao naknadu za sve pogreške i nesavršenosti ovih duša, prikazujem Ti sve kreposti koje je Tvoj Sin na zemlji najsavršenije obavljao i sada ih na svim Svetim Misama obnavlja. Za očišćenje od svih griješnih ljaga, koje su okajavale ove jadne duše, prikazujem Ti Predragocjenu Krv Tvoga Sina prolivenu na zemlji i Tebi na svim Svetim Misama ponovno prikazanu.

Za oproštenje svih kazni i muka ovih duša, koje za svoje grijehe trpe, prikazujem Ti gorku Muku i Smrt Tvoga preljubljenoga Sina, koje On u svim Svetim Misama uprisutnjuje. Za iskupljenje od njihova bolna čišćenja prikazujem Ti beskrajne zasluge, koje je Tvoj Sin na zemlji stekao i sada ih još u svim Svetim Misama prinosi.

Konačno, da bi se Tvojoj strogoj Pravednosti podala zadovoljština, prikazujem Ti kreposti i zasluge stečene kroz cijeli život, Muku i Smrt Tvoga dragoga Sina i Njegove svete Majke, svih svetaca i odabranika, koji su Ti dali veću naknadu, nego što su ove jadne duše skrivile.

                                                                                                          Imprimatur: Friburg Helv. 12. VIII. 1949. 
                                                                                                          L. Waeber vic. gen. 

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)