petak, 19. prosinca 2014.

Još nekoliko riječi o molitvi u Plavoj džamiji u Istambulu
U subotu 29.11. posjećujući s velikim muftijom ,,Plavu džamiju" u Istambulu, papa se slopljenih ruku, pognute glave i zatvorenih očiju molio oko tri minute i to u smjeru mihraba, niše koja je usmjerena prema Meki. Jean-Marie Guénois dodaje da je nekoliko trenutaka prije ove molitve, u subotu ujutro, otac Lombardi, Vatikanski glasnogovornik, izjavio da će to biti tiha adoracija. Papa će, prema Lombardiju, povjeriti svojem muslimanskom gostu ,,moramo se klanjati Bogu".

No, u zrakoplovu će Franjo štoviše pojasniti da se doista molio, opravdavajući se ovim riječima: ,,Otišao sam u Tursku kao hodočasnik, a ne kao turist. Važniji je razlog bio živjeti blagdan svetog Andrije s patrijarhom Bartolomejom. Došao sam, dakle, iz vjerskih pobuda. Kada sam išao u džamiju, za mene to nije bilo pitanje nastupa kao turist. Svi su ovi posjeti bili vjerski. I ja sam vidio ovu divotu!

Kada mi je muftija pomnjivo i s velikim poštovanjem objasnio elemente džamije, objašnjavajući mjesto koje Marija ima u Kuranu, koje ima Ivan Krstitelj, tada sam osjetio potrebu za molitvom. Upitao sam mogu li se kratko pomoliti, a on mi je rekao da mogu. Molio sam se za Tursku, za mir, za muftiju, za sve, za sebe kojemu je to potrebno, uistinu sam se molio. Osobito sam se molio za mir: Gospodin zaustavlja ratove. Bio je to trenutak iskrene molitve."

Komentar DICI-a: Iskrenost je dobra stvar, istina je jedna druga stvar. Papa se molio za Tursku, za mir, za muftiju i sebe samoga ... ali KOMU se molio u džamiji prema mihrabu koji pokazuje smjer Meke? Isusu, čije božanstvo muslimani niječu? Presvetom Trojstvu koje muslimani posve odbacuju? Naravno, u ,,duhu Asiza", tvrdit ćemo da se Papa i muftija nisu skupa molili, da su bili skupa u Plavoj džamiji na molitvi...

A što će misliti Asia Bibi koja je u Pakistanu osuđena na smrt poradi svoje vjere? A što će reći troje djece Šazada i Šame, katoličkog bračnog para koji su živi spaljeni u peći za pečenje opeke, zbog mržnje prema vjeri?

                                                                                                     Izvori: Apic/Media/Figaro/Espressonline/Dici
Komentar 

Koju sliku svijetu može dati jedan papa koji se bosonog moli u džamiji s muftijom u smjeru Meke i koji zahtijeva da njega i Katoličku Crkvu blagoslovi pravoslavni heretički i šizmatički ,,patrijarh", ako ne sliku vjerskog indiferentizma? 


2 komentara:

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)