srijeda, 24. prosinca 2014.

Molitva sv. Bonaventure
Preslatki Gospodine Isuse, probodi do dna dušu moju slatkom i spasonosnom ranom ljubavi svoje, istinskom, vedrom, presvetom apostolskom ljubavlju, da duša moja klone i rastopi se ljubeći i želeći vazda samo tebe; neka žudi za Tobom i čezne za dvorima Tvojim, neka želi osloboditi se i biti s Tobom.

Učini da duša moja gladuje za Tobom, kruhom anđeoskim, okrjepom svetih duša, kruhom našim svagdanjim, nasušnim, koji ima svu slatkoću i slast, i svaku nasladu slatkosti. Tebe, koga Anđeli žude gledati, neka uvijek gladuje i blaguje srce moje, i neka se slatkoćom slasti Tvoje ispuni sva moja duša; neka uvijek žeđa za Tobom, izvorom života, vrelom mudrosti i znanja, izvorom vječnoga svjetla, potokom naslade i obiljem doma Božjega.

Neka uvijek Tebe moli, Tebe traži, Tebe nalazi, k Tebi teži, k Tebi pristigne, o Tebi razmišlja i govori, sve čini na hvalu i slavu imena Tvojega, u poniznosti i mudrosti, u ljubavi i radosti, s lakoćom i srdačnošću, s postojanošću do svršetka; tako da jedino Ti vazda budeš ufanje moje, sve pouzdanje moje, blago moje, radost moja, slast moja, sreća moja, pokoj i počinak moj, mir moj, slatkoća moja, hrana moja, odmor moj, utočište moje, pomoć moja, mudrost moja, baština moja, posjedovanje moje, blago moje, u kojemu neka uvijek budu učvršćene i postojane, i nepokolebivo ukorijenjene misli moje i srce moje. Amen.
                                            Euharistijsko Srce Isusovo, smiluj nam se! Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)