ponedjeljak, 1. prosinca 2014.

Mons. Marcel Lefebvre: Utješne riječi za teške trenutke
,,Nalazimo se zbilja u dramatičnoj situaciji. Moramo odlučiti. Posrijedi je tako reći prividna poslušnost, jer Sveti Otac od nas ne može s pravom zahtijevati odricanje od naše vjere. Nemoguće! Nemoguće je da napustimo svoju vjeru! Odlučujemo da nećemo napustiti svoju vjeru, jer u tome se ne možemo prevariti. U onome što je Crkva naučavala tijekom dvije tisuće godina, Crkva ne može zabludjeti. To je posvema nemoguće. Ostajemo povezani s ovom Tradicijom koja na divan i istodobno konačan način, kako je to sveti papa Pijo V. izvrsno rekao, dolazi do izražaja u svetoj misnoj žrtvi."

,,Mi ipak imamo vjeru u Petra, u Petrova Nasljednika, na onaj način kako je to papa Pijo IX. posve ispravno rekao u svojoj Dogmatskoj konstituciji: Papa nije primio Duha Svetoga kako bi naviještao nove istine, nego da nas uščuva u onoj vjeri koja je odvajkada vrijedila. To je definicija pape koja je donesena na Prvom vatikanskom saboru po Piju IX. Uvjereni smo da upravo pridržavanjem ove Tradicije svjedočimo svoju ljubav, svoju podložnost Učiteljstvu i svoju poslušnost Petrovu Nasljedniku.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen."


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)