petak, 2. siječnja 2015.

Što nam je činiti u 2015. godini?
Dragi Bog zna što nas očekuje u sljedećoj godini: pomutnja je velika, tmine su se nadvile nad vječnim Rimom. Valja se, dakako, uhvatiti Krunice i moliti se Bezgrešnom Srcu naše Nebeske Majke koja je rekla da će njezino Srce pobijediti. Mislimo da vrijedi ponoviti odlomak izvrsnog i inteligentnog (već objavljenog) teksta koji je napisao poznati blog Mundabor, a koji nam lijepo govori kako se valja ponašati i u ovako teškoj situaciji: 


,,Ovo je trenutak modernistâ. Pripremite se za brojne izdaje. Pogled upravljajte u dvotisućljetnu povijest prije vas, a ne u idiote pred vama. Nijednom blogeru, pa tako ni meni, ne vjerujte kaže li vam išta protivno onomu što bi vam bila rekla kakva pobožna stara žena ili muškarac prije Drugog vatikanskoga koncila.

Molite. Molite još više. Činite pokoru.

Ovo je trenutak kasperijanaca. Ali u konačnici - samo časak gluposti u kojem se grimizne, crvene i bijele lude pokušavaju suprostaviti vječnosti. Za nas tragedija, ali u povijesti Crkve - samo tren. Trenutak sramote od koje će se ona oporaviti. Doduše, nemam iluzija da ću ja to doživjeti, pa mi je utoliko važnije bilo da napišem ovaj tekst. Jadan grešnik kakav jesam, ipak se neće moći jednog dana kazati da videći sablazan planetarnih razmjera - nisam učinio ništa."

                                                                                                                                                    Izvor: Mundabor's Blog

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)