petak, 20. veljače 2015.

Misli sv. Ivana od Križa




Vrabac samotnik 

Vrabac samotnik ima pet sljedećih svojstava. Prvo, da se postavlja na najviše mjesto što može. Drugo, da ne voli društva, pa ni društva drugih vrabaca. Treće, da kljun diže u zrak. Četvrto, da nema izrazite boje. Peto, da ljupko pjeva. 

Ista svojstva treba imati duša u motrenju. Mora se uzdignuti iznad prolaznih stvari, ne osvrćući se na njih kao da i ne bi postojale. Tako će voljeti samoću i šutnju da neće trpjeti nikakvo drugo stvorenje. 

Upravit će srce prema djelovanju Duha Svetoga, odgovarajući na njegova nadahnuća i želje, zato da postane dostojnijom njegovog društva. Ne treba imati određenu boju, jer se nije odlučila ni na što drugo nego da što bolje spozna kao volju Božju. Konačno, treba ljupko pjevati u motrenju i u ljubavi svoga Zaručnika. 




Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)