nedjelja, 8. ožujka 2015.

Bezgrešno Srce Marijino - svjetionik u ovoj velikoj pomutnji!


Donosimo odlomak iz propovijedi mons. Alfonsa de Galarrete, biskupa Svećeničkog bratstva sv. Pija X., posvećen važnosti posvete Bezgrešnom Srcu Marijinu u vremenu današnje velike pomutnje. Ovu je propovijed održao u Bogosloviji u Zaitzkofenu prigodom obreda podjele nižih redova 1. veljače 2015. godine. Propovijed je u cijelosti objavio blog Christus Rex. A dragi je Bog htio dati i jedan drugi lijek: Presvetu Djevicu Mariju koja je Bezgrešna, Bezgrešno Srce Marijino. A ovdje možemo bolje vidjeti koji je lijek za ono što smo spomenuli. Bezgrešna, Bezgrešno Srce Marijino znači čistoću od svake ljage, od najmanjeg grijeha, od najsitnijeg prijestupa, to je savršena čistoća tijela i duše, u njezinu duhu, u njezinu razumu, dakle u nezinoj vjeri ovdje na zemlji. 

Jasno da u njezinu Srcu ne postoji ni najmanja ljaga grijeha, lošeg nagnuća, loših osjećaja. Osim toga, Bezgrešno Srce želi reći da ovo Srce nije samo bez ikakve ljage s obzirom na vjeru i istinu, na grijeh protiv ljubavi prema bližnjemu, nego da je zbilja puno istine, puno svetosti, jer je ona puna milosti. Ovo nam je Srce dakle dano kao utočište, kao vrelo na kojemu možemo crpsti svaku istinu, svaku krepost, svaku milost. Prema tome, moramo, dragi ređenici, draga subraćo, dragi vjernici, više nego ikada postati sličnima ovome Srcu Presvete Djevice Marije; moramo živjeti u sjedinjenju sa Srcem naše nebeske Majke. 

Rekao bih da moramo učiti na duhovan način živjeti u Srcu Presvete Djevice Marije. Tako ćemo malo pomalo, dnevnim nastojanjem, svaki dan više sličiti ovomu Srcu koje je puno svetosti; a time ćemo svaki dan biti više sličniji našemu Gospodinu Isusu Kristu. Moramo prenositi našega Gospodina i pokazivati drugima. On je put, on je istina i on je život. Povjerimo se danas doista Srcu Marijinu, posvetimo se Srcu Marijinu, naučimo živjeti u ovome Srcu, tako ćemo biti preobraženi, jer ako nešto postoji što je nespojivo sa Srcem Marijinim, onda je to zabluda i krivovjerje; Marija se gnuša nad krivovjerjem, ta ona je pobijedila sve hereze. Ali i grijeh je nespojiv sa Srcem Marijinim, zlo u svim svojim oblicima. Ona se gnuša i nad grijehom i ako je nadvladala sve zablude i sva krivovjerja u povijesti, onda je nadvladala i sve grijehe i sve nastranosti povijesti. 

Možemo, dakle, sve zablude koje se danas šire u Crkvi i u svijetu nadvladati u njezinu Srcu, s njezinim Srcem i po njezinu Srcu. Tako možemo pobijediti zlo, grijeh i isto tako biti ispunjeni istinom i životom, tj. ispunjeni našim Gospodinom Isusom Kristom. Amen. 

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)