utorak, 3. ožujka 2015.

Konkretniji manevar protiv kardinala Pella
22. studenoga 2014. objavljen je članak o tihom manevru protiv kardinala Pella. Sada je već riječ o otvorenom napadu. Curenje dokumenata, rastrošnost, neuravnoteženost... sve su to samo izlike da se makne još jedan hrabar i nepotkupljiv kardinal koji se otvoreno suprostavlja promjeni Kristova nauka. U članku ,,Franjina siromašna (i otvorena) Crkva" vidjeli smo koliko su siromašni i pošteni glavni promotori revolucije, no oni će biti na Sinodi. Tu nema curenja dokumenata premda je tisak toliko o tome već pisao. Gotovo svi koji su se suprostavili mijenjanju crkvenog nauka na Sinodi, maknuti su. Tko li je sljedeći? 

1 komentar:

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)