petak, 24. travnja 2015.

O hrabrom djelovanju katolika
Kardinal Rafael Merry del Val bio je tijekom pontifikata pape Pija X. državni tajnik. Napisao je sljedeće riječi o hrabrom djelovanju katolika:

,,Ne djelujemo nikada kako bismo se svidjeli svijetu. 

Imajmo hrabrosti 

podnijeti kritiku i neodobravanje svijeta; 

Ako je Bog zadovoljan, ništa nas drugo ne treba brinuti. 

Moramo imati hrabrosti posvjedočiti istinu i ne izbjegavati 

nikakvu obvezu. 

Moramo imati hrabrosti prkositi ismijavanju 

jer često je naše zalaganje na izrugivanje svijetu. 

Činite to iz ljubavi prema našem Gospodinu 

kako biste ga nasljedovali.


Roberto de Mattei piše o kardinalu Merry del Valu: 

Kardinal Merry del Val bio je savršen primjer istinskog aristokrata, ne samo po krvi, nego osobito po duhu. U njemu, što je tipično za istinsko plemstvo, uzvišenost i veličajnost udružile su se s najdubljom jednostavnošću i poniznošću. Kada je prolazio ulicama Rima - primjećivao je član Francuske akademije René Bazin - ,,bio je predmetom sveopćeg divljenja: gledalo ga se sa zanimanjem, pozdravljalo ga se sa simpatijom"; a kada se pojavljivao u raskoši Vatikanske bazilike činilo se da je iz njegove osobe izbijao neodoljiv šarm. 

Na liturgijske svečane čine koje je predvodio sve do svoje smrti, kao Arhiprezbiter Vatikanske bazilike, sa skrupuloznom točnošću i neusporedivim dostojanstvom, nahrupili bi Rimljani i stranci kao na neki događaj. U svojem prinčevskom dostojanstvu utjelovljivao je, usuprot svakom mizerabilizmu i egalitarizmu, sjaj Rimske Crkve. Ova uzvišenost nikada se nije odvajala od duboke skromnosti: štoviše, to je bio plod njegovog nutarnjeg života. ,,Sveta Misa iznimno pobožnog Kardinala - svjedoči jedan prelat - bila je objava njegova nutarnjeg života i duša cijelog njegovog apostolata." Jedna poljska princeza mogla je reći: ,,Samo sam jedanput vidjela kardinala Merry del Vala kako se moli u Svetom Petru. Njemu zahvaljujem svoj povratak Katoličkoj Crkvi.

Corrispodenza Romana, 11.03.2015. 

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)