nedjelja, 24. svibnja 2015.

Djelovanje Duha u nama
Nadbiskup Marcel Lefebvre, propovijed na uočnici blagdana Duhova 1975. 


Nadbiskup je Marcel Lefebvre bio članom Kongregacije Otaca Duha Svetoga i tako je gajio veliko predanje prema trećoj Osobi Presvetog Trojstva. U njoj je vidio Osobu koja mijenja ljude: 

Sine tuo numine: nihil est in homine. [Bez Božanstva Tvojega: čovjek je bez ičega.] 

Prigodom jedne propovijedi za uočnicu blagdana Duhova 1975. utemeljitelj je Svećeničkog bratstva sv. Pija X. ovim riječima govorio o plodovima djelovanja Duha Svetoga. 

,,Tako onda apostoli bijahu skupljeni u Dvorani posljednje večere kako bi iščekivali silazak Duha Svetoga. Jer im je upravo to Gospodin htio podariti. Nebo je bilo nestalo iz njihovih očiju i gotovo iz njihovih srdaca. Ali upravo je ovo Nebo Gospodin njima htio podariti, a on ga je apostolima htio podariti po Duhu Svetome. I ništa drugo nije Duh Sveti u našim Srcima: to je Nebo u našim srcima. To je raj koji ima početak u našim srcima. Ako ispravno shvatimo da je to Duh Sveti i da je to milost koju nam dragi Bog daruje po Duhu Svetome od dana našega krštenja i po svim sakramentima koje primamo, onda ćemo također razumjeti da tako primamo Nebo. 

Na Duhove se apostoli napuniše Duha Svetoga i tako je Nebo sebi prisvojilo njihove duše i njihova srca i oni se nikada nisu odvojili od Duha Svetoga i Isusa. Razumjeli su sve što im je Isus bio govorio. Tu su razumjeli da je posrijedi odnos između neba i zemlje, između duha i tijela i što su bila ova neprolazna dobra, ova vječna dobra, u usporedbi sa zemaljskim stvarima. Razumjeli su. Dotada nisu razumjeli. 

I što je sada prouzročio Duh Sveti u njihovim dušama? Sveti Pavao nam to opisuje dva puta. Jedanput kada nabraja različite darove Duha Svetoga u našim dušama. Ja Vam ih ne želim sada sve nabrajati, ali on govori o strpljivosti, o dobroti, o velikodušnosti, o miru, darovima Duha Svetoga u srcima. I on ponavlja kada govori o prednostima ljubavi, o osobinama ljubavi: 

Caritas patines est, benigna est, caritas omnia suffert, omnia credit, omnia sperat (1 Kor 13, 4): 'Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi.' To nabraja sveti Pavao, tako opisuje ljubav, tako opisuje Duha Svetoga. I to je Duh Sveti. To ćemo spoznati ako imamo Duha Svetoga u sebi. Ako smo ponizni, blagi, puni ljubavi i mira. To su darovi koje Gospodin daruje onima koji primaju Duha Svetoga.

Izvor: Blog Christus Rex 

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)