utorak, 30. lipnja 2015.

Imenovan novi povjerenik Franjevaca Bezgrješne: otac Sabino Ardito SDB


Novi povjerenik Franjevaca Bezgrješne: p. Sabino Ardito

(Rim) Novi povjerenik Franjevaca Bezgrješne zove se otac Sabino Ardito. Pripada redu Salezijanaca don Bosca i poznati je kanonist. Predaje na papinskom salezijanskom sveučilištu u Rimu i suradnik je raznih dikasterija Rimske kurije. 

Otac Ardito će naslijediti oca Fidencija Volpija OFMCap koji je preminuo 7. lipnja u 75. godini života. Otac Volpi je umro od posljedica moždanog udara koji je doživio 29. travnja. Kapucin je u lipnju 2013. imenovan Apostolskim povjerenikom (komesarom) Reda koji ostavlja u dizastroznom stanju. 

Za razliku od Volpija koji je bio jedini komesar, ocu Arditu će pomagati dva koadjutora, jedan isusovac i jedan kapucin. I oni su izabrani iz redova kanonista, onog crkvenog prava ,,koji je dosadašnja komesarska uprava malo poštovala", piše Corrispodenza Romana. 

Više informacija na hrvatskom tradicionalnom blogu Splendor Domini

Izvor: catholisches.info 

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)