petak, 12. lipnja 2015.

Srce koje gori ljubavlju, klanjam Ti se


Sv. Margareta Marija Alacoque i Božansko Srce Isusovo

O, preljubljeno Srce moje jedine ljubavi, Isusovo Srce! 

Budući da ne mogu ljubiti, častiti i slaviti sukladno veličini želje koju mi Ti daruješ, pozivam Nebo i zemlju da to čine za mene i sjedinjujem se sa gorućim serafinima kako bih Te ljubila. 

O Srce koje gori ljubavlju, koje raspaljuje Nebo i zemlju najčišćim svojim plamenovima kako bi sažgalo sve da bi sva stvorenja odisala tvojom ljubavlju! Učini ili da umrem ili da trpim ili me barem preobrazi svu u srce da bih Te ljubila izgarajući u tvom živom plamenu. 

O božanska vatro, najčišći plamenu Isusa, moje jedine ljubavi, raspali me bez poštede, sažeži me; zašto me još uvijek štediš? Ne zaslužujem nego plamen i za vatru sam prikladna. O čiste ljubavi Neba i zemlje, dođite u moje srce i sažežite me tako da postanem sam pepeo. 

O plamenu Božanstva koji raspaljuje, dođi izlij se u mene, zapali me, sažeži me u plamenu koji oživljuje one koji u njemu umiru. O užgano Srce koje živiš iz ljubavi, svetište Božanstva, hramu uzvišenog Veličanstva, žrtveniče božanske ljubavi, Srce koje gori ljubavlju za Boga i za mene, klanjam Ti se, ljubim Te, rastačem se iz ljubavi i poštovanja pred Tobom. Sjedinjujem se s tvojim krepostima, želim gorjeti tvojom ljubavlju i živjeti tvojim životom. Koje li radosti znati da si sretan i zadovoljan! 

O, koliko želim sudjelovati u tvojim milostima, patnjama, slavi i koliko bih željela radije umrijeti i trpjeti nego uvrijediti Te. 

Neka moj život bude boraviti u tišini, poništena pred Tobom kao svjetiljka koja gori i izgara pred Presvetim Sakramentom. Ljubiti, trpjeti i umrijeti. Amen. 

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)