srijeda, 8. srpnja 2015.

Vlč. Marko Tilošanec: Nakon Drugog vatikanskog sabora nisu se dogodili novi Duhovi ili proljeće Crkve, nego naprotiv opća dekadencija!


pater Marko Tilošanec

Pater Marko Tilošanec je prvi Hrvat koji je postao pripadnikom Svećeničkog bratstva sv. Pija X., a čiji je utemeljitelj blagopokojni nadbiskup Marcel Lefebvre. 

Razgovor s p. Tilošancem prenosi Elvis Duspara

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)