srijeda, 21. listopada 2015.

Prof.dr. Roberto de Mattei o posljedicama mogućeg ostvarenja nakane pape Franje da decentralizira Crkvu
"Papa Franjo je 17. listopada 2015. navijestio kako će završiti Sinoda o obitelji. Nekoliko dana prije kraja zasjedanja, biskupski se skup nalazi u slijepoj ulici, a izlaz je - prema Papi - decentralizacija Crkve. U slijepu se ulicu zapalo zbog podjele između onih koji u auli žele čvrsto osnažiti trajno Učiteljstvo o braku i 'inovatora' koji dvotisućljetno crkveno učenje, poglavito istinu evanđelja, želi oboriti. Naime, Kristova je riječ, božanski i naravni zakon da se valjan, sklopljen i izvršen [ratum et consummatum] brak krštenika ne može rastaviti ni iz kojeg razloga na svijetu. [...]" 

Opširan osvrt profesora R. de Matteija na blogu Splendor Domini

1 komentar:

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)