ponedjeljak, 5. listopada 2015.

Prorok Izaija opominje i danas!
,,Jao onima koji zlo dobrom nazivaju, a dobro zlom, koji od tame svjetlost prave, a od svjetlosti tamu, koji gorko slatkim čine, a slatko gorkim!" (Iz 5, 20)

1 komentar:

  1. Ja bih se nadovezao riječima jednog drugog proroka , koji je imao čast u rukama držati Mesiju . A on reče da će se otkriti namisli mnogih srdaca . A Majci Božjoj da će joj mač boli probosti srce . To se upravo sada dešava . Robelar

    OdgovoriIzbriši

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)