četvrtak, 15. listopada 2015.

Vatikan - Kardinal Burke: ,,Da, ja sam fundamentalist"


Kardinal Raymond Leo Burke

Prenosimo odlomke iz članka koji je objavljen na blogu il Sismografo koji donosi stavove koje je kardinal Raymond Leo Burke izrekao o različitim temama o kojima se raspravlja u crkvenim krugovima koje cijenimo zbog njihove trezvenosti, jasnoće misli i dubine tvrdnji. 

(Matteo Matuzzi) ,,Otvoren sam svijetu, ali inzistiram na temeljnim stvarima, kao što je Euharistija"

,,Crkva mora biti jasna o vlastitom identitetu. Ako se pod nazivom fundamentalist podrazumijeva netko tko inzistira na fundamentalnim (temeljnim) stvarima, onda sam fundamentalist. Kao svećenik ne naučavam ja sâm, ne djelujem po sebi samome. Ja pripadam Kristu. Djelujem u njegovoj osobi. Naučavam samo ono što On naučava u svojoj Crkvi jer će ovaj nauk spasiti duše." 

,,Pozicija kardinala Waltera Kaspera nije spojiva s crkvenim naukom o svetoj Pričesti i o nerazrješivosti ženidbe. Jasno, Presveto Otajstvo je za grješnike - a to smo svi mi - ali za raskajane grješnike. Osoba koja živi u nezakonitoj zajednici povezana je s drugom osobom koja je u braku i stoga prema jasnom nauku Gospodinovu u Evanđelju javno živi u preljubu. Dok ta osoba koja je u nezakonitoj zajednici, dakle u kontekstu koji je protivan Kristovoj istini o ženidbi, ne ispravi vlastitu situaciju, ne može primiti sakramente jer nije pokazala potrebno pokajanje za pomirenje s Bogom"

,,Nema sumnje da je pomutnja već velika i Crkva, radi dobra duša i radi svojeg vjernog svjedočenja Krista u svijetu mora jasno potvrditi svoj trajni nauk o nerazrješivosti ženidbe i svetoj Pričesti." 

Zbog različitih razloga mnogi, nedvojbeno, vrhovno dobro kojim je Gospodin obdario svoje mistično Tijelo, Crkvu, dakle sakrament Euharistije, ne vide kao strašnu stvarnost. Ako netko uzme u obzir istinu koju je protumačio sv. Toma Akvinski po kojoj Euharistija sadrži sve dobro našega spasenja, teško je razumjeti kako to da mnogi izostaju na nedjeljnoj Misi i mnogi izjavljuju da ne drže da je sveta Hostija istinskim Kristovim Tijelom"

,,Postoje i druge stvari, primjerice, teško je razumjeti način služenja svete Mise koji se usredotočuje na svećenika i na okupljenu zajednicu umjesto na stvarnu prisutnost Krista koji je uzašao s desna Ocu na nebo i koji silazi na oltar kako bi posadašnjio svoju Žrtvu, kako bi nam iznova prikazao dar sebe samoga kako je učinio prvi put na Posljednjoj večeri, anticipirajući svoju muku i smrt radi našega spasenja"

2 komentara:

  1. Daj nsm Bože još ovakvih fundamentalista , ekstremista i fanatika . Robelar

    OdgovoriIzbriši
  2. Ovo je govor kojeg i mala djeca mogu razumjeti i shvatiti. A Krist nam upravo tako govori, kao maloj djeci. Ne budemo li kao mala djeca, kako ćemo ući u Kraljevstvo Nebesko?! Lj

    OdgovoriIzbriši

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)