utorak, 17. studenoga 2015.

Mons. Lefebvre nas je više puta opominjao
Danas Pariz, sutra možda Rim i Zagreb! 

3 komentara:

 1. Problem je u našoj slabosti, a ne u njihovoj snazi. Problem je u dekadenciji, bezboštvu, ruganju vjeri i Bogu.
  Navodno je u trenutku napada američka skupina pjevala "Kiss the devil".

  Kikii

  OdgovoriIzbriši
 2. Ta je religija čisti satanizam. Sada hvale i ubistva u Bosni i pozivaju na ubijanje.

  "O omladino Islama, o muvehhidi u Bosni o mudžahidi u Bosni, krenite prema Allahovom zadovoljstvu, krenite prema Allahovoj milosti, krenite u ubijanje tih taguta, murteda i nevjernika u vašim državama, a posebno u Bosni. Krenite braćo, oni su slabi i jadni, pouzdajte se u Allaha i krenite Allahovom blagodati. Ubijajte njihove tagutske prljave vojnike gdje god možete, nedajte im mira, neka njihova prljava krv teče ulicama Bosne i Europe. Krenite po svoj šehadet, volite smrt na Allahovu putu, krenite i budite ubijeni na Njegovu putu. Krenite prema Džennetu, koji je prostran kao nebesa i zemlja. Pa zaista nema vam ponosa i pomoći osim u džihadu (borbi) protiv taguta i njihovih vojnika i otpadnika tamo i na svakom mjestu. Molimo Allaha da vas pomogne i učvrsti u borbi i ubijanju taguta i njihovih vojnika i murteda na svakom mjestu. Molimo Allaha da učvrsti vaše korake i počasti vas šehadetom."
  jole

  OdgovoriIzbriši

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)