petak, 6. studenoga 2015.

Naš Gospodin Isus Krist i liberalizam


Svetkovina Krista Kralja uvedena je protiv laicističke kuge Laicizam je politički naturalizam:

On drži da se društvo može i mora izgraditi i da može postojati, a da uopće ne uzima u obzir Boga i vjeru, a da ne uzima u obzir Isusa Krista, a da ne prizna prava Isusa Krista da vlada, to jest da nadahne njegovim naukom cijelo zakonodavstvo građanskog uređenja.

Sukladno tome, laicisti žele odvojiti državu od Crkve (države neće podupirati katoličku vjeru i neće priznati svojima katolička načela) i Crkvu od države (Crkva će biti svedena na opće pravo svih udruženja pred državom, a njezin božanski autoritet i njezino opće poslanje uopće se neće uzimati u obzir).

Potom će se stvoriti ,,javno'' obrazovanje, ali i ,,javni'' odgoj, katkad čak i obvezatan, ali laički, dakle ateistički.

Laicizam je državni ateizam osim imena!

(Odlomak iz knjige: nadbiskup Marcel Lefebvre, Oni su ga raskraljili) 

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)