petak, 27. studenoga 2015.

O terorističkim napadima i vlasti Krista Kralja


Prenosimo odlomak iz izjave p.Christiana Bouchacourta, poglavara Francuskog distrikta FSSPX-a, povodom nedavnih terorističkih napada u Parizu.
Samo Krist, Knez Mira, može obnoviti u srcu ljudskog društva vladavinu pravde, ljubavi i mira koji su poremećeni grijehom i odbijanjem - javnim i privatnim - Božjih zakona. Zato moramo svaki dan raditi na uspostavljanju "Kristovog mira kroz vladavinu Krista Kralja", odnosno plodonosnog zajedništva vjere i domovine, Crkve i Države.

Ovi tragični događaji su strašne posljedice odjeljivanja (već sada više od dvije stotine godina) Francuske od Katoličke Crkve, koji je naveo naše vođe da odbiju Krista Kralja i odvuku našu zemlju u postepeni otpad od vjere. Tako mi moramo započeti raditi svim svojim snagama na obnovi vladavine Krista Kralja.

Pozivamo zato biskupe, svećenike, katolike i sve ljude dobre volje da ponovno otkriju hrabrost naših predaka i da svaki dan rade za proglašenje Kristove vlasti za veće dobro duša i cijelog društva. Neka se Krist, Kralj svih naroda smiluje našoj zemlji, i neka Djevica Marija, Zaštitnica i Kraljica Francuske, potakne velikodušne duše i hrabre muškarce i žene da se posvete obnovi katoličke duše Francuske koja je učinila ovu zemlju tako velikom. 

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)