petak, 4. prosinca 2015.

Obilježja Kristova Kraljevanja
Krist Pantokrator (Svevladar) jedini vlada svim vremenima ovdje i u vječnosti. Za Njega ne postoje neka ,,nova vremena" jer su Njegova sva vremena i svi vjekovi. On je alfa i omega, početak i svršetak, Njegova je neograničena vlast nad svim vremenima. ,,Isus Krist jučer i danas isti je - i uvijeke." (Heb 13, 8) Njegovoj vlasti nema kraja, tako da i Njegovi zakoni ostaju uvijek isti i nepromjenjivi, danas, sutra i zauvijek.

Krist je Kralj jer On daje Vlast i Silu, te od Njega dolazi svaka vlast, a bez Njega nema nikakve vlasti ovdje, ni u vječnosti. Po tome je Krist upravo Kralj, monarh koji jedini vlada, onaj koji daje vlast, ali i oduzima. Krist je monarh, upravo jer vlada sam, ta Bog je jedini vladar svih vremena i vjekova, i taj Bog koji jest Kralj, vlada nad Crkvom na zemlji (putujuća Crkva), trpećom Crkvom (dušama u čistilištu pruža utjehu, jer je milosrdan) i proslavljenom Crkvom (dušama u nebu koje su sjedinjene s Njim).

Takav kralj koji vlada svakom česticom u svim vremenima, ima čitavu nebesku hijerarhiju služničkih duhova - anđela i nebeske vojske. To su sluge Krista Kralja koji jesu čisti duhovi, nama na zemlji nedokučivi. Ali, to nije sve.

Duše mučenika, naučitelja, priznavalaca, djevica, svetih žena, nevine dječice, posvećenih osoba, odgojitelja ... svih duša koje su hodale nekada ovom zemljom isto tako čine hijerarhiju Krista Kralja u vječnosti. Ove duše nisu čisti duhovi, kao već spomenuti služnički duhovi (mislim ovdje na anđele), već su ovi duhovna duša koja će se opet jednom ujediniti sa tijelom, i to proslavljenim tijelom.

Ove duše su vršile Njegove zapovijedi tijekom ovog prolaznog zemaljskog života. Postali su djeca Božja po krštenju, vršeći Riječi samoga Kralja: ,,Vi ste prijatelji moji, ako činite što vam zapovijedam" (Iv 15, 14)

Nadalje, valja spomenuti i hijerarhijsko ustrojstvo ove naše zemaljske (putujuće) Crkve, koja je u stvari preslika nebeske Crkve u vječnosti. Tako je zamjenik Kristov na zemlji sam Papa, biskupi su nasljednici apostola, svećenici su pomoćnici biskupa, đakoni su poslužitelji oltara, ministranti su predstavnici vjernog naroda pred žrtvenikom, zatim dolaze posvećene osobe, obiteljski ljudi (očevi, majke, djeca), katekumeni, obraćenici, i vjernici svih staleža.

Ovakvo ustrojstvo Crkve mnogi su kroz povijest pokušavali zanijekati, neki promijeniti, a poneki su i spoznali još za života veličinu ovog Božjeg reda. Kako bilo, potrebno je pronaći samoga sebe unutar hijerarhije Crkve, i tako ostvariti sebe kao osobu. Ovdje na zemlji sve su ovo ustrojstva u kojima valja služiti prvenstveno Bogu, i tako Njemu ugoditi. Tada Krist Kralj može dati vlast onima koji izgrađuju Kraljevstvo nebesko ovdje na zemlji. Ova vlast nije vladanje nad ostalima, nego je po Kristovu primjeru, najveći onaj, koji služi: ,,Tko želi biti najveći među vama neka vam svima bude poslužitelj." (Mk 10, 43)

Kristov odgovor na Pilatovo pitanje: ,,Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta" nije pravi odgovor, više je uputa samome Pilatu, ali i svima koji silom uspostavljaju vlast nad ljudima ovoga svijeta. Krist, naš Kralj, pokazuje ovdje važnost sile Duha, jer kako govori: ,,A od dana Ivana Krstitelja do sada kraljevstvo nebesko silom se probija i siloviti ga grabe." (Mt 11, 12)

Nije ovdje govor o sili ovoga svijeta, tupoj sili koja traži poniženje protivnika. Govor je ovo, ali i uputa, kako sam sebe treba poniziti na ovome svijetu, da te Gospodin jednom uzdigne u svome Kraljevstvu.

Krist, utjelovljeni Bog, nije trebao trpjeti za tebe i mene, ali On, utjelovljeni Bog, došao je spasiti mnoge ljude, koji poput Njega prihvaćaju svoj križ! Zato se valja i prisjetiti Kristovih riječi: Nije sluga nad svojim gospodarom. Ako su mene progonili i vas će progoniti...

I ja poput svoga Kralja, ja, nevrijedan sluga trebam prihvatiti križ koji vodi u slavu. I sam Krist govori: ,,Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom." (Lk 9, 23)

Hijerarhijsko ustrojstvo Crkve Kristove, poziva na jedan red, da vršiš svoju službu prema Bogu tamo gdje Crkva tebe treba. Tako ćeš ostvariti samoga sebe ovdje na zemlji, a na nebu primiti vijenac slave namijenjen tebi u onom stupnju koji je tebi najveći. Upamtimo ovdje i Kristove riječi, koje mogu pomoći u pronalasku vlastitog mjesta u putujućoj (zemaljskoj) Crkvi.

,,Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!" (Mt 11, 11)

Krist želi dati na znanje svojima kako postoji najmanji u Njegovom Kraljevstvu, a znamo kako Crkva uči preko svojih naučitelja kako su upravo mučenici u najvišem stupnju Božje slave. Promatrati možemo hijerarhiju i kroz ove Kristove riječi: ,,Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom." (Mt 5, 18-19)

Kralj ovdje govori o vršenju Zakona koji On ostavlja svojim podanicima dok opet ne dođe, a znamo kako Zakon jednoga vladara, Kralja, treba vršiti prvenstveno u ljubavi prema Njemu, pa onda ne može izostati ni ljubav prema ostalim podanicima istoga Kralja, i to onima koji su niži od nas u časti. I u ovome je naš Kralj jasan kada govori o zapovijedi ljubavi: ,,Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed." (Mt 22, 37-38)

Ako je Krist zaista naš Kralj, onda i slušajmo Njega, Njemu vjerujmo i pazimo da Ga ne uvrijedimo. To je onda pokazatelj istine koja u nama živi i proizlazi iz vršenja Njegovog Zakona, Zakona Kralja koji ostaje stalan i nepromjenjiv dovijeka. Krist upozorava i nas danas prema riječima koje nalazimo u evanđelju: ,,Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas." (Iv 18, 37)

vlč. Kornelije Grgić 

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)