srijeda, 9. prosinca 2015.

Papine kritičare navodno treba ekskomunicirati!


mons. Rino Fisichella s papom Franjom

Nadbiskup Rino Fisichella, predsjednik Papinskog vijeća za promicanje nove evangelizacije navodno je u jednoj izjavi za tisak neizravno rekao da kritika pape Franje može imati za posljedicu automatsku ekskomunikaciju. 

Pri tome se pozvao na kanon 1370 prema kojemu fizički napad na Papu dovodi do automatske ekskomunikacije. Onda je dodao da su riječi katkad nešto kao stijene i kamenje kojim se napada... 

Na te riječi podigao se odmah protest. Kanonist Edward Peters piše da ,,tvrd jezik" protiv Pape može biti nekada i nužan... 

Izvor: gloria.tv 

1 komentar:

  1. Po tome je i Sveti Pavao ekskomuniciran ( ili će biti ) , pošto se suprotstavio prvome Papi . Robelar

    OdgovoriIzbriši

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)