četvrtak, 31. ožujka 2016.

Jean Ousset: ,,Infiltracija, a ne frontalni napad"
,,Revolucija u Crkvi permanentna je revolucija", izjavit će Maleni Tigar, član talijanske lože Alta Vendita, koji je uostalom autor obrasca koji će koristiti Trocki stodeset godina kasnije da izrazi svoj marksistički ideal Revolucije. Zna se jako dobro da se Alta Vendita u borbi protiv Rimske Crkve specijalizirala u pokušajima da je oslabi iznutra. ,,Italija je puna vjerskih bratovština i pokornika različitih boja - govorio je Maleni Tigar; ne bojte se ubaciti nekoga od naših u ta stada puna glupe pobožnosti: neka naši pažljivo proučavaju osobe tih bratovština i vidjet ćete da, malo pomalo, neće izostati žetva... Okupite vaše skupine, i skupine neznalica, na jednom ili na drugom mjestu, čak i u kapelicama i sakristijama, stavite ih pod vodstvo kreposna, ugledna svećenika koji je pak lakovjeran i kojeg je lako zavarati; ubrizgajte otrov u odabrana srca, ubrizgajte ga u malenim dozama, a potom, kao da je slučajno, ostavite ostalo razboru; prestrašit ćete se vašeg uspjeha" (Pismo Malog Tigra članovima Alte Vendite Torina 18. 1. 1822. koje je citirao Crétineau-Joly, L'Eglise romaine en face de la Revolution, T. II, str. 120). Naređenja Stalnom nalogu Vrhovne Vendite čak su pozivale da se cilja uviše. ,,Naš je konačni cilj - može se u njoj pročitati - cilj Voltairea i Francuske revolucije: konačno uništenje kršćanstva i čak i kršćanske misli. Papa, tko god on bio, nikada neće pristupiti tajnim društvima; na tajnim je društvima učiniti prvi korak prema Crkvi s ciljem da se pobjedi obadvoje. Posao koji ćemo započeti nije stvar dana, mjeseca ili godine: može potrajati dugo godina, možda i stoljeće, ali u našim redovima pada vojnik, ali borba se nastavlja. 

Nećemo pokušavati pridobiti pape za našu stvar, učiniti ih neofitima naših načela, širiteljima naših ideja. To bi bio smiješan san... Ono što trebamo zahtijevati, trebamo tražiti i nadati se, kao što Židovi čekaju Mesiju, jest papa prema našim potrebama. Aleksandar VI., unatoč svim svojim nedjelima, ne bi nam odgovarao jer nikada nije zabludio u vjerskim stvarima. Jedan Klement XIV. Naprotiv, bio bi naš od glave do pete... 

Ne sumnjamo da ćemo dospjeti do vrhovnog zaključenja naših pregnuća, ali kada? I kako? 

Pa dobro, da bismo osigurali Papu traženih osobina, ponajprije je potrebno pripremiti mu naraštaj dostojan sna za kojim čeznemo. Ostavite postrance starce i odraslu dob i okrenite se mladeži i, ako je moguće, djeci. S njima nikada ne rabite riječi bezboštva ili nečistoće. Morate nastupati s izgledom ozbiljna i moralna čovjeka. Kada vaš ugled bude siguran u kolegijima, u školama, na sveučilištima i u bogoslovijama; kada jedanput zadobijete povjerenje profesora i studenata, trudite se da, osobito oni koji se upisuju u kleričku vojsku, traže razgovor s vama. Za nekoliko godina ovaj će mladi kler zauzeti odgovorna mjesta: vladat će, upravljat će, sudit će, sudjelovat će u kraljevim savjetima... Neka kler stupa pod vašim stijegom vjerujući uvijek da stoji pod barjakom Apostolskih Prvaka. Želite li da nestanu posljednji tragovi tirana i ugnjetavača: razapnite mreže kao Šimun Barjona (to jest, Šimun sin Ivanov: sveti Petar); razapnite ih na dnu sakristija, sjemeništa i samostana umjesto na dnu mora: ako djelujete bez naglosti, mi vam jamčimo čudesniji ulov od njegova. Ribar riba uspio je biti ribarom ljudi; vi ćete dovesti prijatelje oko Apostolske Katedre. Imat ćete u svojoj mreži revoluciju s tijarom i pluvijalom (plaštom) koja maršira s križem i crkvenim barjakom; revoluciju kojoj će trebati samo malena žigica da zapali oganj na četiri kraja svijeta". Samo katoličanstvo - pisao je Charles Dollfus grofici d'Agoult - može proždrijeti katoličanstvo; kada mu je jedanput satrta glava...; neman će se raskomadati da proždere samu sebe. Moramo znati čekati i ne pjevati pobjedu prije vremena: ona će doći... (pismo od 11. 8. 1875., citirao Jacques Viet in Daniel Stern: Lettres républicaines du Second Empire. Documents inédites; Edit. du Cedre, rue Mazarine 13, Pariz). 

utorak, 29. ožujka 2016.

Zlodušna narav "religije mira"
Sv. Aurelius i mučenici (852.) iz Cordobe. Odgovor službenicima španjolskog kalifa na zahtjev da se obrate na islam pod prijetnjom smrću: 
Smatramo da je proklet svaki kult koji negira Kristovo božanstvo, ne priznaje postojanje Svetoga Trojstva, odbacuje krštenje, kleveće kršćane i omalovažava svećenstvo. 
Sv. Habenitus i mučenici (851.) iz Cordobe. Odgovor službenicima španjolskog kalifata na zahtjev da se obrate na islam, pod prijetnjom smrću: 
Mi ispovijedamo da je Krist istinski Bog, a vaš prorok preteča Antikrista i profanih doktrina. 
Sv. Petar Marimenus (VIII. st.), mučenik iz Gaze: 
Tko ne prihvati katoličku vjeru izgubljen je, poput vašeg proroka Muhameda. 

 Dodatak:


nedjelja, 27. ožujka 2016.

Prospera Pascha sit!
O, noći sjajnija od dana, 

svjetlija od sunca,

slađa od raja,

očekivana godinu dana!


 Hvalospjev Uskrsu ; Sinezije Cirenski, IV. st. Svim čitateljima bloga neka je sretan i blagoslovljen Uskrs! Aleluja!


subota, 26. ožujka 2016.

Velika Subota: Gospodinov silazak u podzemlje
Što je ovo danas? Velika tišina na zemlji, velika šutnja i samoća, velika smirenost, jer Kralj spava. Zemlja se prestrašila i zašutjela, jer je Bog u tijelu usnio i probudio pomrle od početka svijeta. Bog je umro u tijelu i oživio podzemlje. 

Očito je najprije potražio praroditelja Adama kao izgubljenu ovcu. Svakako je htio posjetiti one koji su živjeli u tami i smrtnoj sjeni. Sigurno je Bog i njegov Sin htio osloboditi zarobljenog Adama i s njim zarobljenu Evu. 

Gospodin je ušao k njemu držeći pobjedni stijeg križa. Čim ga je ugledao praotac Adam, silno iznenađen udario se u prsi i uskliknuo svima: ,,Gospodin moj bio sa svima". Krist je Adamu odgovorio: ,,I s duhom tvojim!" Uhvatio ga za ruku, podigao i rekao: ,,Probudi se ti što spavaš! Ustani od mrtvih, jer te Krist rasvjetljuje! Ja sam Bog tvoj, a radi tebe sam postao tvoj sin. Radi tebe i radi ovih koji su tvoji potomci sada govorim i zapovijedam svima što su okovani: Iziđite! A onima što su u tami: Nek vas Svjetlo obasja! A usnulima: Ustanite! A tebi zapovijedam: Probudi se ti što spavaš, jer te nisam za to stvorio da ležiš vezan u podzemlju. Ustani od mrtvih. Ja sam život mrtvima. Ustani, djelo ruku mojih! Ustani, sliko i priliko moja. Stvoren si sličan meni. Ustani, iziđimo odavde! Ti si u meni a ja u tebi, jer smo jedna nedjeljiva osoba. 

Radi tebe sam ja, Bog tvoj, postao sin tvoj. Radi tebe sam ja, Gospodin, uzeo oblik sluge. Radi tebe sam ja koji prebivam nad nebom došao na zemlju i čak pod zemlju. Radi tebe, čovjeka, postao sam kao bespomoćan čovjek ubrojen među mrtvace. Radi tebe koji si iz vrta istjeran ja sam u vrtu predan Židovima i u vrtu razapet. 

Pogledaj kako mi je lice bilo radi tebe popljuvano zato da ti povratim onaj prvotni dar života. Pogledaj kako su mi obrazi bili zaušnicama bijeni. To sam podnio da tvoje nagrđeno lice obnovim prema mojoj slici. 

Pogledaj kako su mi leđa izbičevana. To sam podnio da zbacim teret tvojih grijeha što pritište tvoja leđa. Pogledaj kako su mi ruke čavlima bile pričvršćene za drvo križa. To sam podnio za tebe koji si pružio svoju ruku prema zabranjenom drvetu. 

Usnuo sam na križu i koplje je probolo bok moj radi tebe koji si u vrtu zaspao da od tvoga boka bude sazdana Eva. Moj je bok izliječio tvoj bok. To što sam na križu usnuo tebe će izvesti iz podzemnog sna. Moje je koplje zaustavilo oružje upereno protiv tebe. 

Ustani, idimo odavde! Neprijatelj te je istjerao iz raja zemaljskog. Ja te neću više povratiti u taj raj, nego ću te smjestiti na nebesko prijestolje. Udaljio te je od drva koje je slikovito predstavljalo život, a evo sada ja, koji sam Život, združujem se s tobom. Postavio sam kerubine da te poput slugu čuvaju, a evo sada će ti se kerubini klanjati slično kao Bogu. 

Pripravno je kerubinsko prijestolje, nosači spremni čekaju, odaje su uređene, jela pripremljena, urešeni su vječni šatori i prebivališta, otvorene su riznice dobara, a nebesko te kraljevstvo čeka još prije postanka svijeta." 

petak, 25. ožujka 2016.

Veliki Petak: Podnositi bez izuzetka sve križeve
Odlučite, dragi prijatelji Križa, nositi sve vrste križeva bez iznimke i izbora: svako siromaštvo, svaku nepravdu, sve gubitke, sve bolesti, sva poniženja, sve protivštine, sve duhovne suhoće i napuštenosti, svaku nutarnju i vanjsku bol, a pri tome govorite: Pripravno je srce moje, o moj Bože, pripravno je srce moje! (Ps 57, 8). 

Budite dakle spremni, da vas napuste ne samo ljudi nego i anđeli, prividno pače i sam Bog, da vas svi progone, izdaju, ogovaraju i kleveću, da vam zavide, riječju, da vas odbacuju svakom zgodom. Trpite glad, žeđ, oskudicu, progonstva, tamnicu, vješala i svakovrsne muke, makar to i niste zaslužili zlodjelima, zbog kojih vas okrivljuju. 

Na kraju zamislite kada biste izgubili imetak, čast i kada su vas izbacili iz vlastite kuće poput Joba (usp. Job 2, 7) i sv. Elizabete, kćeri ugarskoga kralja, i da su vas kao i Joba bacili u blato ili na smetlište, a vi ste puni čireva i oteklina, a ipak vam nisu dali ni marame, da pokrijete rane svoje, ni komad kruha, da utažite svoju glad, što ne bi uskratili ni konju ili psetu. 

K svemu tome pomislite još i to, da vas je povrh svih ovih muka Bog još pripustio svim napastima đavla i izvrgao njemu za plijen, a da nije ulio u vašu dušu ni najmanji tračak utjehe. Vjerujte čvrsto, da bi to bio za pravoga prijatelja Križa vrhunac božanske slave i prave sreće. 

St. Louis-Marie Grignion de Montfort: Pismo prijateljima Križa; 54. 

Molitva za ratne prijatelje i suborce
Oče, ne gledaj na naše grijehe 

(Sv. Anto Padovanski) 


Oče, ne gledaj na naše grijehe, radije pogledaj na lice tvoga Sina pokriveno pljuvačkom zbog naših grijeha, izobličeno pljuskama i suzama, kako bismo se mi grešnici s Tobom pomirili. On Ti pokazuje svoje lice da Ti, gledajući ga, budeš milostiv prema nama koji smo bili uzrokom njegove Muke. Ti koji si blagoslovljen i slavljen u vijeke. Amen.  


Molitvu posvećujem svojim ratnim prijateljima i suborcima koji su svoje živote položili na oltar domovine. 

Još hodim ovom zemljom čekajući slobodu naroda kojemu pripadam a njegov je smiraj jedino u Križu Gospodinovu. 

Negdje naletjeh na natpis jednoga vojnika koji vjerojatno nije preživio rat što se moglo oćutjeti u njegovim riječima: "Bože, ako umrem mlad, pusti me u Nebo! U paklu sam već bio!" 

"Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. (Ivan 15, 13)

četvrtak, 17. ožujka 2016.

Raspored svetih Misa u vazmenom vremenu
Svećeničko bratstvo sv. Pija X. 
održat će svete Mise 
prema sljedećem rasporedu 

3. travnja (Bijela nedjelja): 
- Zagreb (Češki narodni dom, Šubićeva 20) u 10 h 
- Split (Hotel Dujam, Velebitska 27) u 18 h 

8. travnja (petak nakon Bijele nedjelje): 
- Rijeka (Hotel Bonavia, Dolac 4) u 18 h 


U nedjelju, 1. svibnja (svetkovina sv. Josipa radnika), Hrvatsku će posjetiti skupina bogoslova iz Bogoslovije Presvetog Srca Isusovog  u Zaitzkofenu (Njemačka). 

Tom prigodom služit će se: 


Svečana (trojna) sveta Misa
u Zagrebu (Češki narodni dom) u 10 h 

utorak, 8. ožujka 2016.

Čekadina intervencija
Smiljan Franjo Čekada (Donji Vakuf, 29. kolovoza 1902. - Sarajevo, 18. siječnja 1976.) bio je hrvatski i bosanskohercegovački biskup i vrhbosanski nadbiskup. 

Sudjelovao je u radu Drugog vatikanskog sabora, odakle je između ostalog poznata njegova intervencija u kojoj se zalaže za očuvanje latinskog jezika te izjašnjava protiv bitnih promjena u liturgiji. 

Prenosim jedan dio njegove izjave koja je prethodila daleko poznatijoj Ottavianijevoj intervenciji i potvrdila zabrinutost glede liturgijskih promjena: 

,,Ako bi se pak to svarno dogodilo [promjena liturgije], onda će na sljedećem ekumenskom koncilu Duh Sveti ili morati ponoviti duhovsko čudo, kad je u Jeruzalemu sišao na apostole, ili će sići s neba da nas kazni za našu nesmotrenost i zamrsi naše jezike, kao što je u Starom Svijetu učinio kaznivši one koji su se usudili graditi toranj babilonski. Meni se ovo drugo čini vjerojatnijim."

petak, 4. ožujka 2016.

Pastoral mladih u koncilskom duhu
Da se naše mlade odgaja u protestantskom i novovjerskom duhu, činjenica je koja je svjesnima trenutnog stanja u Crkvi odviše jasna. Tzv. 'Mise za mlade' postaju prostori za najraznolikije devijacije čije je jedino pravilo da nema pravila i da treba biti što luđi i otkačeniji u liturgijskim eksperimentima. Tome posebno svjedoče mise koje se slave na otvorenome, gdje se očituje pravi duh novog obreda. Ovdje prilažemo fotografije s nedavne manifestacije u Zadarskoj nadbiskupiji. Naravno da zbog ovih svetogrđa nitko neće biti sankcioniran, nego u koncilskoj Crkvi može biti samo honoriran! Gospodine, smiluj nam se!