utorak, 8. ožujka 2016.

Čekadina intervencija
Smiljan Franjo Čekada (Donji Vakuf, 29. kolovoza 1902. - Sarajevo, 18. siječnja 1976.) bio je hrvatski i bosanskohercegovački biskup i vrhbosanski nadbiskup. 

Sudjelovao je u radu Drugog vatikanskog sabora, odakle je između ostalog poznata njegova intervencija u kojoj se zalaže za očuvanje latinskog jezika te izjašnjava protiv bitnih promjena u liturgiji. 

Prenosim jedan dio njegove izjave koja je prethodila daleko poznatijoj Ottavianijevoj intervenciji i potvrdila zabrinutost glede liturgijskih promjena: 

,,Ako bi se pak to svarno dogodilo [promjena liturgije], onda će na sljedećem ekumenskom koncilu Duh Sveti ili morati ponoviti duhovsko čudo, kad je u Jeruzalemu sišao na apostole, ili će sići s neba da nas kazni za našu nesmotrenost i zamrsi naše jezike, kao što je u Starom Svijetu učinio kaznivši one koji su se usudili graditi toranj babilonski. Meni se ovo drugo čini vjerojatnijim."

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)