utorak, 27. rujna 2016.

Sotona će postaviti lažnu crkvu
Godine 1927. pater Sylvester Berry, profesor apologetike na Bogosloviji u Marylandu, a čija je knjiga dobila imprimatur (i nihil obstat) za tiskanje, zapisao je ove riječi: 

,,Proročanstva [knjige Otkrivenja] pokazuju da će Sotona oponašati Crkvu Kristovu da zavede čovječanstvo; on će postaviti sotonske [heretične] crkve nasuprot Kristovoj [katoličkoj] Crkvi. Antikrist će preuzeti ulogu Mesije; njegov prorok će igrati ulogu pape i tu će biti imitacija sakramenata Crkve. Tu će također biti čudesa po uzoru na čudesa koja su se događala u Crkvi." 

Sv. Mihaele Arkanđele, brani nas u boju u ovim posljednjim vremenima i čuvaj maleni ostatak pravovjernih po obećanju Gospodinovu kako bi Njegova Zaručnica i nadalje dočekala svoga Zaručnika neokaljana herezama i zabludama. 

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)