srijeda, 30. studenoga 2016.

Smiljana Rendić u obrani nadbiskupa Marcela Lefebvrea
[...] Sva ta tri načela - Liberte, Egalite, Fraternite (sloboda, jednakost, bratstvo) - msgr. Lefebvre smatrao je masonskim načelima, načelima modernog liberalizma. Svoje stavove msgr. Lefebvre temeljio je na tome što niti jedan Papa od Francuske revolucije do Drugog vatikanskog sabora nije revidirao niti poništio nauk Katoličke Crkve protiv temeljnih načela Francuske revolucije, niti jedan Papa nije ukinuo ili reformirao Silab Pia IX. u kojemu se osuđuju sva antikršćanska i antikatolička strujanja.

Stoga, svaki razboriti kršćanin ne treba samo tako slušati glas masonskih misionara u Crkvi, konformističkih i poslušnih biskupa koji puštaju da im biskupije preplavljuju ostaci protestantizma i ,,neokarizmatična" grupnosolipsistička samovolja, i koji će msgr. Lefebvra nazvati sablažnjivim i zadrtim neposlušnikom, već se treba zamisliti da li njegovi razlozi otpora i njegov neposluh ipak imaju solidan crkveni temelj u vremenu teološkog glavinjanja, kronolatrije i ponovnog javljanja arijanske hereze?

(Smiljana Rendić: Mon Eglise, Izvod iz pisma S. Rendić upućenoga Radovanu Grgecu, Marulić, br. 4., 2002.)

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)