nedjelja, 29. listopada 2017.

Krist Kralj
Vladat će od mora do mora i od rijeke do kraja zemlje. I njemu će se klanjati svi zemaljski kraljevi, svi će mu narodi služiti. Njegova je vlast vječna i neće mu se oduzeti, i njegovo se kraljevstvo neće srušiti. 

Pomolimo se: Svemogući vjekovječni Bože koji si po svojem ljubljenom Sinu, Kralju svemira, htio sve obnoviti, dopusti milostivo da sve obitelji narodâ, razjedinjene ranom grijeha, podlože njegovoj preblagoj vlasti. Koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. 

Posvetna molitva Presvetom Srcu Isusovu 

(Moli se na blagdan Krista Kralja, na prve petke ili nedjelje)


Isuse preslatki, Otkupitelju ljudskog roda, pogledaj nas, pred oltarom Tvojim ponizno prostrte! Tvoji smo, Tvoji hoćemo biti; a da mognemo s Tobom što čvršće biti sjedinjeni, evo se danas svaki od nas drage volje posvećuje Presvetom Srcu Tvojemu. Tebe, istina, mnogi nisu nikada spoznali; tebe su prezrevši zapovijedi Tvoje mnogi odbacili. Smiluj se na jedne i na druge, predobrostivi Isuse, i sve ih pritegni svetomu Srcu svojem.

Kralj budi, Gospodine, ne samo vjernima, koji se nisu ni u jedno vrijeme odmetnuli od Tebe, nego i rasipnim sinovima, koji su Te ostavili: učini da se ovi u kuću očinsku brzo povrate, da od bijede i gladi ne poginu.

Kralj budi onima koje ili kriva mišljenja zavaravaju, ili nesloga rastavlja, i prizovi ih natrag u luku istine i u jedinstvo vjere, da naskoro bude jedno stado i jedan pastir.

Udijeli, Gospodine, Crkvi svojoj sigurnu, potpunu slobodu; udijeli svim narodima mir i red; učini da s obadva stožera zemlje jedan odliježe glas: Budi hvala Božanskom Srcu, po kojemu nam je stečeno spasenje. Njemu slava i čast u vijeke! Amen.