četvrtak, 4. listopada 2018.

Franjin najamnički štap
Klonite se vučjih pastira kojima Bog ne dopušta skriti njihove bezbožne namjere! 

Pojavio se još jedan vučji štap u Franjinoj bizarnoj kolekciji okrutnoga najamnika uništenja ostataka katoličke vjere. Što je slijedeće? Trozubac? 

Franjo lovi duše praćkom, a ne čini to papinskim pastirskim Križem i svetom mrežom apostola Gospodina Isusa Krista. 

Najamnički štap sa zmijskim repom već se pojavljivao.

Đavao se zakleo Bogu: Non serviam Tibi! (Neću Ti služiti).