petak, 9. studenoga 2018.

10 Drugovatikanskih Zapovijedi


konfuzno Drugovatikansko internet naučiteljstvo


Koncilski Dekalog drugovatikanskoga oslobođenja 


1. Ja sam Megakoncil tvoj i nemoj imati drugih Koncila uz mene! 

2. Ne izusti imena Koncila svoga uzalud, već žurno djeluj po njegovim božanskim zakonima. 

3. Spomeni se da svetkuješ Dan Koncilski kroz Novus Ordo Missae! 

4. Poštuj liberalne koncilske oce da ti dobro bude kako bi mogao uživati u proljeću Crkve! 

5. Ne ubij Duh Koncila! 

6. Ne sagriješi bludno protiv tekovina Koncila! 

7. Ne ukradi koncilski kolegijalni i slobodarski optimizam u ljudima! 

8. Ne reci lažna svijedočanstva protiv nepogrješivih Koncilskih dekreta i konstitucija! 

9. Ne poželi ugušiti fleksibilnu interpretaciju Koncila teologa svojih!

10. Ne poželi se destruktivno miješati u Koncilske Reforme i Hermeneutiku kontinuiteta! 

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: Kako bi se razlikovali sugovornici, koristite ime ili pseudonim koji možete dodati i na kraju komentara.
Mišljenja čitatelja nisu nužno stavovi autora bloga. Iskazi koji su suprotni Tradiciji ili oni komentari koji je namjeravaju izrugivati neće se objavljivati. Komentari koji promiču nekatoličku duhovnost i potenciraju nepriznate objave i ukazanja, a koje su dogmatski dvojbene, neće se prikazivati na blogu Traditio Ecclesiae (http://tradikatolik.blogspot.com/)