četvrtak, 26. ožujka 2020.

Festina lente
Is vere est felix, cui constat se sat habere.
Zaista je sretan onaj koji znade da ima dovoljno.

Animum rege: qui nisi paret, imperat. (Horacije)
Vladaj svojom dušom budući ona zapovijeda ako ne sluša.

Effugere non potes necessitates, potes vincere.
Nevolje ne možeš izbjeći, možeš ih pobijediti.

Gaudii comes mæror.
Tuga je pratilja veselja.

Levis est consolatio ex misera aliorum. (Ciceron)
Slaba je utjeha tuđa nevolja.

Stultorum casus discretio fit sapientum.
Nesreća glupih upozorenje je pametnima.

Virtuti melius quam fortunæ creditor. (Publije Sir)
Bolje je vjerovati vrlini nego sreći.

Vivere si lætus cupis atque in pace quietus, certman, lites, rixas et iurgia vites.
Želiš li živjeti veselo i blažen u miru, izbjegni natjecanje, parnice, sporove i svađe.

Famam curant multi, pauci conscientiam.
Mnogi vode brigu o ugledu, rijetki o savjesti.

Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiæ fuit. (Seneka)
Nije bilo velikog genija bez primjese ludosti.

Ab alio expectes, alteri quod feceris. (Publije Sir)
Od drugog očekuj ono što bi drugom učinio.

Culparum fontes sunt fastus, livor et ira.
Izvori prijestupa su oholost, zavist i srdžba.

Duo sunt instrumenta ad omnes res aut confirmandas aut impugnandas, ratio et auctoritas.
Dva su sredstva kojima se sve stvari mogu potvrditi ili probiti - razum i vlast.

Nihil agendo homines male agere discunt. (Kolumela)
Ne radeći ništa ljudi se uče činiti zlo.

Primo panem, deinde philosophari.
Prvo kruh, poslije filozofija.

Calamitas virtutis occasio est. (Seneka)
Nevolja je prilika za vrlinu.

Ascultare disce, si nescis loqui.
Nauči slušati ako ne znaš govoriti.

Claret in exiguis sapientia verbis.
Mudrost sjaji i u malo riječi.

Homines indocti sola forma a bestiis differunt.
Neuki se ljudi samo izgledom razlikuju od životinja.

Quo quisque est doctior, eo est modestior.
Što je netko učeniji, to je skromniji.

Mater omnium bonarum artium est sapientia. (Ciceron)
Mudrost je majka svih vještina.

Mortem ubi contemnas, viceris omnes metus.
Kad prezreš smrt, nadvladat ćeš svaki strah.

Lux in tenebris lucet. (Evanđelje po Ivanu)
Svjetlost u tami svijetli.

četvrtak, 21. ožujka 2019.

Napisah molitvu ocu sv. Benediktu od Nursije
Sv. Benedikte od Nursije, zaštitniče kršćanske Europe, otkloni čašu zmijskoga otrova napunjenu otpadništvom od Boga iz koje se opijaju stari europski narodi kako bi se ona razbila i pokazala grješnim dušama grozotu bezbožne Zmije i milošću Gospodnjom potaknuta Križem Otkupljenja vratila narode Europe Katoličkoj Vjeri izvan koje nema spasenja. nedjelja, 13. siječnja 2019.

Živjeti za Nebo po uzoru Svete Obitelji

Živjeti za Nebo po uzoru svete Obitelji 

Na prvu nedjelju nakon Bogojavljenja, slavimo blagdan svete obitelji – Isusa, Marije i Josipa. Sveta obitelj obuhvaća ove tri osobe – u središtu je božansko dijete Isus, a uz njega njegova majka i njegov poočim, sv. Josip kojega je Bog postavio da ima ulogu njegova zemaljskog oca, da se brine za svetu obitelj. Svaka obitelj kao pojam sastoji se od ta tri člana – roditelja (oca, majke) i njihova potomstva. A obitelj kao zajednica života proizlazi iz ženidbe, odnosno braka i pokušat ćemo zato promotriti nekoliko najvažnijih obilježja ovog sakramente, životne stvarnosti. 

Već u raju zemaljskom Bog je ustanovio ženidbu kao naravnu ustanovu, kada je stvorio Adama i Evu. Od prvoga ljudskoga para poteći će cijelo ljudsko potomstvo i tu nalazimo prvi i najvažniji cilj ili svrhu ženidbe, a to je rađanje i odgajanje potomstva. To je ono specifično što obilježava ženidbu. Bog je čovjeku dao spolnu moć čija je svrha da donosi potomstvo i ta sposobnost morala je imati okvir, ustanovu u kojoj će se ostvarivati, a to je upravo ženidba, životna zajednica između muškarca i žene po kojoj oni postaju jedno. Time dolazimo i do druge svrhe ženidbe, a to je zajedništvo života, uzajamna pomoć između bračnih drugova u ostvarivanju svojih bračnih i staleških obveza. To je pojam ženidbe prema katoličkom nauku koji moramo razlikovati od iskrivljenih pojmova koji se danas nastoje promicati na teološkom području unutar Crkve. Trebamo dobro razlikovati ciljeve ženidbe i njihovu hijerarhiju jer moderna teologija pravi konfuziju u pojmu ženidbe i izokreće poredak ciljeva. U konstituciji Drugoga vatikanskoga sabora Gaudium et spes, br. 48, nalazimo nejasan izričaj gdje se ne razlikuje hijerarhija ciljeva, nego se stvara dojam da je poredak obrnut: ženidba i bračna ljubav su usmjereni i nalaze svoju krunu u rađanju i odgajanju potomstva. Dok stari Zakonik kanonskoga prava jasno razlikuje te svrhe ženidbe po njihovoj hijerarhiji, novi zakonik to ne čini (kan. 1055) i navodi ciljeve ženidbe po obrnutom poretku[1]. No, svaku stvar definiramo prema onome što je za nju specifično, po čemu se ona razlikuje od drugih stvari. Čovjek nije čovjek po tome što je živo biće jer i životinje su živa bića, nego je on čovjek po tome što ima dušu, razum i druge duševne moći. Po tome se on razlikuje od svega stvorenoga i to ga eminentno određuje kao čovjeka. Isto tako ženidbu određuje ne zajednički način života jer je to općeniti pojam, nego upravo usmjerenost na rađanje i odgajanje potomstva. 

Zašto je taj teoretski dio bitan? Zato što uvijek naše djelovanje i naš život proizlaze iz onoga što vjerujemo, kakvi su naši stavovi. Praksa uvijek proizlazi iz teorije i zato je važno da dobro poznajemo točan pojam kako katolički nauk definira ženidbu jer to ima svoje implikacije u stvarnosti. Ako su bračni drugovi svjesni da je rađanje i odgajanje potomstva prvi cilj ženidbe, onda će to postaviti kao prioritet svoga bračnoga života, ako pak misle da je njihovo osobno dobro kao jedan subjektivni pojam prvo, onda će to staviti na prvo mjesto, a potomstvo na drugo. Bog je odmah na početku stvaranja stavio pred čovjeka nalog: rađajte se i množite, napučite zemlju i sebi je podvrgnite (Post 1, 28). Bog želi da ljudski rod bude mnogobrojan zato što je, kako kaže sv. Irenej, ,,živi čovjek slava Božja“. Bog je zato stvorio cijeli svijet da bi se umnožila njegova slava i zato on želi da što veći broj ljudi njega slavi, da uživa zajedništvo njegova božanskog života u ljubavi. Želi da što više ljudskih duša postane stanovnicima neba, da bi uživalo zajedno s njime njegovu slavu, da bi ušlo u blaženo zajedništvo svetih. I zato se čovjek rađa na zemlji, da bi došao u nebo i da bi ondje Boga slavio. Bog želi da se zajedništvo svetih umnoži što je više moguće i čovjek u svom poslanju da donosi na svijet novi život u braku sudjeluju u tom Božjem pozivu, na njega se odaziva i ostvaruje ga. 

Da bi se taj poziv mogao ostvariti, nije dovoljno samo donijeti na svijet novi život, potomstvo, nego ga je potrebno i odgajati. Da bismo došli u nebo, nije dovoljno roditi se, biti kršten, nego treba u Božjoj milosti koju primamo u krštenju ustrajati, sačuvati je za vječni život. Da bismo to mogli, da bi naša djeca mogla to ostvariti potreban je odgoj zato što na našem životnom putu prijete brojne opasnosti koje žele ugroziti taj dar božanskoga života. Sv. Ivan ap. svjedoči nam, upozorava nas da je cijeli svijet pod vlašću zloga (1 Iv 5, 19). Đavao zavodi čovjeka na grijeha i u tome nažalost postiže velike uspjehe te čovjek stupa putem bezakonja. Svuda prijete opasnosti za naš kršćanski život – vjeru, čistoću srca i trebamo se dobro opremiti, zaštiti, oboružati milosnim sredstvima da bismo taj božanski dar mogli sačuvati. Zato je posebna, iznimna uloga roditelja da tu zaštitu osiguraju svojoj djeci, da im osiguraju dobar, zdravi, katolički odgoj. Nažalost, ono što susrećemo u današnjem svijetu, u našoj okolini nije dobro okružje za odrastanje naše djece. Naše škole – javne škole – vrve nemoralom i lošim primjerima i tu će naša djeca ponajprije susresti ono što ne valja, što udaljava od vjere, što vodi u grijeh i propast – prostote, nečistoću, nemoral, relativizam. Jedan obraćeni sotonist – koji je dobro upoznao snagu zla i zavodljivost đavla, govori da je slati djecu u javno škole kao da ih šaljemo na đavlov teren, u njegovo dvorište. Taj isti čovjek svjedoči da je već s 13 ili 14 godina bio iniciran u magiju i da je ubrzo postao član sotonističke sljedbe. A naše škole su preplavljene nemoralom – nečistim razgovorima, filmovima, psovkama, alkoholom, drogom i doista treba jedno čudo da se djeca koja se s time susreću ne zaraze tim duhom. 

I zato trebamo, dragi vjernici, dragi roditelji, poduzeti sve, koliko god je u našoj moći i odgovornosti da stvorimo zdravo katoličko okružje za našu djecu. Brojni tradicionalni vjernici, roditelji, poduzimaju doista zadivljujuće napore i žrtve da bi to ostvarili jer su svjesni velike odgovornosti koja im je dana za njihovu djecu. Šalju svoju djecu u tradicionalne škole koje vodi naše Bratstvo ili ih školuju sami kod kuće. Naše mogućnosti ovdje u Hrvatskoj su ograničene i možda nemamo na raspolaganju sredstva koja imaju vjernici u drugim zemljama, ali ako molimo Gospodina da nam pomogne u ostvarenju toga toliko važnoga cilja, on će sasvim sigurno providjeti putove i načine kako ga možemo ostvariti, što trebamo poduzeti da bismo sačuvali vjeru kod naše djece. Jer Gospodin želi da očuvamo vjernost, želi da dođemo do spasenja, vječnoga života – zato nas je on i stvorio da bismo mogli postati dionicima njegove nebeske slave. Molimo zato svetu obitelj na tu nakanu, za nas same – dragi roditelji, da vam dade milost da možemo prepoznati ono što Gospodin od nas traži, što trebamo poduzeti da bismo ostvarili naše poslanje da odgajamo, da vodimo duše naše djece prema nebu. Utecimo se pomoći i zaštiti svete obitelji – Isusa, Marije i Josipa. Neka nam oni podare pravo nadahnuće da bismo se što više mogli suobličavati njihovu uzoru. Da bismo nasljedovali njihove kreposti, da bi naše obitelji bile mjesta u kojima će što više dolaziti do izražaja svetost Isusa, Marije i Josipa, da bismo imali svete, zauzete kršćanske očeve i majke, da bi naša djeca mogla savršeno ostvarivati Božju volju po uzoru na božansko dijete Isusa. Neka nas njihova zaštita trajno prati da bi naše obitelji postale svete po uzoru na svetu obitelj i da bi mogle hoditi ovom zemljom sigurnim putem prema nebu, prema blaženom zajedništvu života sa svetom obitelji u vječnosti. Amen.

p. Marko Tilošanec

(Propovijed održana za blagdan svete Obitelji, 7. siječnja 2018.)

Ivan Evanđelist Šarić - Pouka na Prvu nedjelju po Bogojavljenju
Ivan Evanđelist Šarić - Pouka na Prvu nedjelju po Bogojavljenju 


Molitva prije pouke

Vječna riječi Božja! Jedinorođeni Sine Božji! Molim te, nauči me, da budem uistinu velikodušan! Nauči me, da ti služim, kako ti to zalužuješ! I da ti dajem ne brojeći. I da se borim ne gledajući na rane. I da radim ne tražeći odmora. I da se žrtvujem ne očekujući druge nagrade osim svijesti, da sam ispunio Tvoju svetu Volju. Amen.

Evanđelje Luka 2, 42-52

Kad bi Isusu dvanaest godina, uziđoše roditelji njegovi u Jerusalim po običaju praznika; i kad dane provedoše, i oni se vratiše, osta dijete Isus u Jerusalimu, i ne znadoše roditelji njegovi. A misleći, da je s društvom, otidoše dan hoda i stadoše ga tražiti među rođacima i znancima. I ne našavši ga vratiše se u Jerusalim, da ga traže. I dogodi se, poslije tri dana nađoše ga u hramu, gdje sjedi među učiteljima i sluša ih i pita ih. A svi, koji su ga slušali, divljahu se nje-govu razumu i odgovorima. I vidjevši ga začudiše se. I mati njegova reče mu: Sine, šta učini nama tako? Evo otac tvoj i ja žalosni smo te tražili. I reče im: Zašto ste me tražili ? Nijeste li znali, da meni treba u onom biti, što je Oca mojega? I oni ne razumješe riječi, što im reče. I siđe s njima, i dođe u Nazaret, i bijaše im poslušan. I mati njegova čuvaše sve riječi ove u srcu svojem. I Isus napredovaše u mudrosti i dobi i milosti kod Boga i kod ljudi.

Pouka na temelju svetog Evanđelja 

Kuća Božja 

Današnje sveto evanđelje kazuje nam među ostalim i to, kako su Blažena Djevica Marija i sveti Josip tražili Isusa. I našli su ga poslije tri dana u hramu, u kući Božjoj. Ovaj nam primjer kazuje, gdje najprije nalazimo Isusa, Spasitelja našega. Nalazimo ga najprije u kući Božjoj, u crkvi. O crkvi valja ona riječ svetoga Ivana Evanđelista u njegovu Objavljenju: »Evo stan Božji među ljudima!« [Obj. 21, 3.] I mi možemo s više razloga poviknuti sa svetim Psalmistom: »Obradovah se, kad mi rekoše: U dom Gospodnji ići ćemo.« [Ps. 121, 1.]

U domu Gospodnjem, u kući Božjoj, u crkvi primila je duša naša prviput milost Božju, milost posvećujuću na svetom Krštenju. U kući Božjoj, u crkvi toliko smo puta opet našli milost Božju pred svetohraništem, u ispovijedaonici, na svetoj pričesti. I koliko nadahnuća Božjih primila je duša naša u crkvi, u kući Božjoj! Pa stoga kako mora da nam bude mila kuća Božja, crkva! »Kako su mili šatori Tvoji, Gospodine!« kličimo sa svetim Psalmistom! I stoga kako se moramo lijepo ponašati u kući Božjoj! Tu smo pred Bogom svojim. I kako moramo upravo čeznuti za kućom Božjom! Tu je Isus naš, Spas naš, sve naše.

I ne zadovoljimo se samo svetom Misom u nedjelje i blagdane, već i u radne dane pođimo rado u crkvu, da pribivamo svetoj Misi, da pohodimo Isusa u Presvetom Oltarskom Sakramentu! A kad to baš nikako ne možemo, onda na duhovni način pohodimo Isusa u crkvi! Okrenimo se prema mjestu, gdje je naša crkva, i poklonimo se Isusu, Bogu svojemu u njoj!

A nastojmo i oko toga, da naša crkva bude uvijek čista, uredna i lijepa! I u tom ugledajmo se u svetog Psalmista, koji je govorio: »Revnost za kuću Tvoju, o Bože, izjede me.« [Ps 68, 10.] Uradimo šta, žrtvujmo šta za crkvu, osobito za onu crkvu, koja je siromašnija! To neka nam bude djelotvorna zahvala za one milosti Božje, što smo ih primili u crkvi! I to će nam Isus sigurno naplatiti stostruko i na ovom i na onom svijetu.

Ugledajmo se i svećenici i svjetovnjaci u ova dva tri lijepa primjera!

O pobožnom svećeniku Nepocijanu piše sveti Jeronim ovo: »U životu malo je gledao na sebe. Siromaštvo bilo mu ponajljepši nakit. Ali se zato najrevnije brinuo za ures kuće Božje. Bogu odana duša pazi isto tako na najmanje kao i na najveće stvari. Zna ona dobro, da će davati Bogu račun i za najsitniju stvarcu. Tako se i svećenik Nepocijan puno brinuo, da u crkvi oltar sja, da zidovi ne budu prašni, da pod bude pometen, da sakristija bude čista, da posuđe crkveno upravo blista, ukratko: njegova briga za sve u crkvi nije puštala s vida ni najsitniju niti najvažniju dužnost. Bazilike i grobove mučenika kitio bi Nepocijan cvijećem i zelenilom. Eto, sve bi Nepocijan učinio, da u crkvi bude sve u redu i čisto.«

Časni sluga Božji Franjo Josip Rudigier, veliki biskup Linački, pokazivao jednoga dana nekom svojemu prijatelju dragocjenosti u svojoj Linačkoj katedrali. Kad se prijatelj čudio tolikom bogatstvu zlata i dragoga kamenja oko Presvetog Oltarskog Sakramenta, odgovori mu pobožni biskup: »Za našega Gospodina nije ništa mnogo.«

Sveti Ivan Vianney, župnik Arški, ovako je jednom prilikom govorio: »O, kako se veselim, kad popravljam i uređujem kućanstvo dragoga Boga! Kako da rado ne darujemo svojemu Gospodinu i Spasitelju ono, što imamo najdragocjenije? Bila bi od nas najveća nezahvalnost, kad bismo bili tvrdi i škrti prema Bogu. Zar nije On za nas žrtvovao na križu svu svoju predragocjenu krv? I zar nam se svakidan ne daje čitav u Presvetom Oltarskom Sakramentu?«

Sveti Franjo Asiški sam bi znao pomesti crkve u okolici grada Assisija. I volio bi ponukati svećenike, neka što većma pripaze na red i čistoću u crkvi. I volio bi Franjo ubrati i gorsku ružu i gorski lijer, te ih priviti kiti cvijeća, što je mirisala na oltaru.

Dobri Papa Pije IX. pohodio jedamput nenadano jednu crkvu u Rimu. Unišao u klupu pred Presvetim. Klupa je bila sva prašna, da se moglo pisati po njoj. I Papa Pije IX., kad je odilazio, napisao je na prašnoj klupi velikim slovima: »Vidi, Pius IX.« To jest: »Vidio sam, Pije IX.«

Neka nas i ovi poučni primjeri ponukaju i uprav oduševe, da ne žalimo ništa za čistoću, red i ljepotu u kući Božjoj!

Odlučujem u ime Božje, da ću koju veću milostinju dati u crkvu. I živjet ću u crkvi, sa crkvom i od crkve. To jest: vjerovat ću i po vjeri ću živjeti. To je pravi život.

Molitva poslije pouke 

Vječna riječi Božja! Jedinorođeni Sine Božji! Molim te, nauči me, da budem uistinu velikodušan! Nauči me, da ti služim, kako ti to zalužuješ! I da ti dajem ne brojeći. I da se borim ne gledajući na rane. I da radim ne tražeći odmora. I da se žrtvujem ne očekujući druge nagrade osim svijesti, da sam ispunio Tvoju svetu Volju. Amen.

utorak, 25. prosinca 2018.

Danas nam se Kralj nebeski udostojao roditi od Djevice da pala čovjeka opet pozove u nebesko kraljevstvoSvi imamo jedan jedini razlog općeg veselja: naš je Gospodin uništio grijeh i smrt i kao što nikoga nije našao bez grijeha, tako je došao da nas sve spasi. Nek se raduje pravednik, jer se približuje pobjedi. Nek se veseli i grešnik, jer je pozvan na oproštenje. Nek kliče od radosti i nekršteni jer je pozvan na život. (Iz Govora o Rođenju Gospodnjem svetoga Lava Velikoga, pape)

Rođenje tvoje, Kriste, Bože naš, zasja svjetlom spoznanja, jer po njem zvjezdoznanci zvijezdom naučiše klanjati se tebi, Suncu pravde i u tebi spoznati Zoru s visine: Gospode, slava tebi! (Tropar Božića) 

Radosno Vam i Blagoslovljeno Rođenje Isusovo! 

subota, 22. prosinca 2018.

O Rex gentium


O Rex gentium, et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum: veni, et salva hominem, quem de limo formasti.
četvrtak, 20. prosinca 2018.

O Clavis David


O Clavis David, et sceptrum domus Israel; qui aperis, et nemo claudit; claudis, et nemo aperit: veni, et educ vinctum de domo carceris, sedentem in tenebris, et umbra mortis.utorak, 18. prosinca 2018.

O Adonai


O Adonai, et Dux domus Israel, qui Moysi in igne flammæ rubi apparuisti, et ei in Sina legem dedisti: veni ad redimendum nos in brachio extento.
nedjelja, 25. studenoga 2018.

Povijest se ponavlja - Thomas More protiv nerazrješivosti sakramenta Ženidbe
Sveti Ivan Krstitelj je utamničen i pogubljen nakon što je zagrmio na Heroda koji je  nepravedno uzeo sebi tuđu ženu. Sveti Thomas More se usprotivio engleskomu kralju Henriku VIII. zbog samovoljne nedopuštene rastave i druge žene. Četvorica kardinala su se Dubiom usprotivili Franji zbog blasfemične i heretične pob(l)udnice Amoris Laetitia koja ide korak dalje: Sveta Pričest rastavljenima i ponovno vjenčanima. 

Neprijatelji Božji nadahnuti paklom udaraju na nerazriješivost sakramenta Ženidbe kojeg je Sin Božji predao na čuvanje svojoj Svetoj Zaručnici Katoličkoj Crkvi. 

Sve sekte su dopustile razbijanje ženidbenoga veza, te su grijehom bluda dodatno rastočile Božje djelo stvaranja (u Adamu i Evi) pogoršavajući svoja lažna uvjerenja i skliznule korak dalje u krajnja izopačenja zbog kojih je Bog razorio Sodomu i Gomoru: homoseksualizam, pedofilija, incest, zoofilija, nekrofilija ... 

Grijeh bluda je smrtni grijeh u tijelu koji izopačuje palu ljudsku prirodu do te mjere da su bludnici spremni oduzeti život svakome koji ih konstantno prekorava za njihovo bludništvo čije se prokletstvo naraštajima prenosi na potomstvo bludnika i ostale članove obitelji koji se nisu kršćanski distancirali od njihova strašnoga grijeha. 

Thomas More nije mogao šutjeti, jer šutnja je jedan oblik pasivnoga prihvaćanja grijeha svojega bližnjega i smrtni grijeh propusta. 

Kristova muka u Getsemaniju pružala je veliku utjehu i milosnu snagu mnogim katolicima u najtežim trenucima njihova hoda prema blaženoj vječnosti. 

Takav je bio sv. Thomas More, kancelar na dvoru otpadničkoga kralja Henrika VIII., očekujući svoje smaknuće. 

U tamnici, nadahnut i osnažen Gospodinovom utjehom, je zapisao: 

,,Budi hrabar, ti koji si trom i slab. Ne gubi nadu. Prestrašen si i tužan, svladan umorom i strahom od mučenja. Vjeruj, ja sam pobijedio svijet, a bio sam još uplašeniji; moja patnja rasla je proporcionalno sa zastrašujućom spoznajom uzroka te patnje. Gledaj kako hodam pred tobom ovim putem ispunjenim tolikim strahovima. Uhvati skut moje odjeće i osjetit ćeš strujanje snage koja neće dopustiti da ti se u žilama sledi krv i udaljit ćeš strah i užas. [...] Tvoj će duh ojačati, osobito kada osjetiš da si se približio mojim tragovima. Vjeran sam ti i neću te prepustiti iskušenjima koja prelaze granice tvoje snage, nego ću ti dati milost potrebnu da svladaš sva iskušenja; ona će te ispuniti radošću kada se sjetiš da će se ova prolazna nevolja koju želim da podneseš pretvoriti u teret beskrajne slave." 

nedjelja, 18. studenoga 2018.

HOS 1991. - In Memoriam: Vukovar i Škabrnja
Posvećeno pripadnicima HOS-a i drugim hrvatskim ratnicima Vukovara i Škabrnje 


Dostojno je hoditi tragovima kršćanskih ratničkih predaka koji su kao i njihovi ratnički potomci stoljećima branili krst časni i slobodu zlatnu od mnogobrojnijega neprijatelja u suznoj dolini prolivenoj krvavom žrtvom na hrvatskome pleteru isklesanih križeva.
A Gospodin govoraše svima: Hoće li tko za mnom neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti. (Luka 9, 22-24)


Škabrnja 18. studenoga 1991. 
Ako izgubite snagu noseći svoje križeve, zataknite ih u ratničku zemlju gdje će ih kosti hrvatskih kršćanskih ratnika čvrsto držati za Vas!
Gospodine, smiluj se! +
Počivali u miru Božjem! +
Za Boga i Dom Spremni! +

petak, 9. studenoga 2018.

Pozicija i lažna opozicija proljećara
Dolaskom neomodernističkoga diverzanta Bergoglia mnogi su ženskarski, homoseksualni i pedofilski kosturi planirano ispali iz ormara, pa tako i sa istočne strane Jadrana. 

Tragični Argentinac inicira mržnju i progon postkonzervativnih drugovatikanskih katolika kako bi imao više prostora za zidanje lažne religije univerzalnoga bratstva. Progon Franjevaca i Franjevki Bezgrješne je jedan od mnoštva primjera hajke nakon postavljene tempirane bombe Summorum Pontificuma koja neomodernističkim krivovjercima razotkriva ljubitelje stare Mise. 

Plijen koji se sam nesvjesno otkriva nudeći se lovcima za odstrel i žrtvujući sve svoje nade u drugovatikanskoj mrtvačnici zbog demona krive poslušnosti. 

Preostaje im jedna radikalna opcija izvan regularne postkonzervativne oporbe iz muzeja modernih voštanih lutaka. Raskol! On je jedan materijalni i formalni oblik totalnoga rata. Za raskol trebaju imati čvrstu kralježnicu koja je uvježbana na katoličkom bojnom polju i hranjena supstancama pretkoncilske katoličke vjere. 

Rat za duše se intenzivirao drugovatikanskom revolucijom. Vječnost mnogih je na kocki. Postoji vrijeme kada se više izgubi lažnim mirom po svaku cijenu, nego žestokim ratom koji uz veliku žrtvu posloži stvari na Božje mjesto. 

10 Drugovatikanskih Zapovijedi


konfuzno Drugovatikansko internet naučiteljstvo


Koncilski Dekalog drugovatikanskoga oslobođenja 


1. Ja sam Megakoncil tvoj i nemoj imati drugih Koncila uz mene! 

2. Ne izusti imena Koncila svoga uzalud, već žurno djeluj po njegovim božanskim zakonima. 

3. Spomeni se da svetkuješ Dan Koncilski kroz Novus Ordo Missae! 

4. Poštuj liberalne koncilske oce da ti dobro bude kako bi mogao uživati u proljeću Crkve! 

5. Ne ubij Duh Koncila! 

6. Ne sagriješi bludno protiv tekovina Koncila! 

7. Ne ukradi koncilski kolegijalni i slobodarski optimizam u ljudima! 

8. Ne reci lažna svijedočanstva protiv nepogrješivih Koncilskih dekreta i konstitucija! 

9. Ne poželi ugušiti fleksibilnu interpretaciju Koncila teologa svojih!

10. Ne poželi se destruktivno miješati u Koncilske Reforme i Hermeneutiku kontinuiteta!